Danmark

Rekonstruktion af kriseramte virksomheder 

Er din virksomhed kriseramt? Er din virksomhed i en usikker situation på grund af finanskrise eller andre årsager? Så kan KPMG hjælpe.

Vores rådgivning tager udgangspunkt i den fase, som den kriseramte virksomhed aktuelt er i. Det kan være enhver fase fra dårlig indtjening og likviditet over behovet for operationel omstruk­turering, risikostyring og likviditetsstyring til egentlig krisestyring og rekonstruktion.

Der er reelt kun ét grundlæggende krav for en vellykket rekonstruktion: at virksomheden har et fremtidigt driftsgrundlag. KPMG har kompetencerne til, sammen med ledelse og ejere, at vurdere, hvordan virksomhedens potentiale bedst udnyttes.

Rådgivning til kriseramte virksomheder

 

Mulighederne for at vende udviklingen i en kriseramt virksomhed forsvinder over tid og bør derfor besluttes og iværksættes så tidligt som muligt. KPMG Restructuring kan levere en lang række services, som kan være med til at sikre virksomhedens overlevelse inden en egentlig rekonstruktion bliver aktuel, her­under:

 

 • Operationel omstrukturering
 • Risikoanalyse og -styring
 • Likviditetsstyring og likviditetsforbedrende tiltag
 • Vurdering af budgetter og sammenhæng mellem drift og likviditet
 • Regnskabsassistance
 • Rådgivning og optimering inden for skat, moms told og afgifter
 • Vurdering af finansieringsmuligheder
 • Kontakt til finansielle kreditorer
 • Søge nye investorer
 • Formidle kontakt ved salg af virksomher.

 

KPMG som regnskabskyndig tillidsmand i rekonstruktion 

 

Det er hensigten med reglerne i konkursloven om rekonstruktion af virksomheder, at de skal medvirke til, at flere levedygtige virksomheder rekonstrueres i stedet for at gå konkurs. 

 

I enhver rekonstruktionsbehandling skal der medvirke professionelle rådgivere i form af en rekonstruktør (typisk en advokat), samt en uafhængig, regnskabskyndig tillidsmand, en rolle, der med fordel kan udfyldes af en godkendt revisor.

 

Vi kan som regnskabskyndig tillidsmand rådgive ejere og ledelse, når der er taget initiativ til rekonstruktion af virksomheden efter konkurslovens bestemmelser, herunder:

 

 • Hurtigt indledende overblik over situationen i virksomheden i samarbejde med den af skifteretten udpegede rekonstruktør
 • Virksomhedsforståelse, vurdering af forretningsgrundlag og medvirker til at finde optimal rekonstruktionsmodel
 • Overblik over reelle værdier, estimeret akkorddividende og konkursdividende
 • Vurdering af budgetter og sammenhæng mellem drift og likviditet
 • Gennemgang af seneste årsregnskab og redegørelse for eventuelle mangler til kreditorerne
 • Søgning efter omstødelige transaktioner
 • Værdiansættelse af virksomhedens ubehæftede og pantsatte aktiver
 • Optimering af skatte-, moms- og toldmæssige forhold
 • Vurdering af finansieringsmuligheder
 • Lovpligtig redegørelse og erklæring til kreditorerne om, at rekonstruktionen er rimelig og betryggende.

 

Rådgivning til långivere


Rekonstruktionsreglerne medfører nogle muligheder for virksomhedens långivere, som det kan være en fordel at være opmærksom på. Ofte vil det være muligt for virksomhedens pengeinstitut (eller andre hovedkreditorer), at styre en rekonstruktion ligesom et eventuelt virksomhedspant med den rette håndtering kan øge pantets værdi og mulighederne for rekonstruktion af den kriseramte virksomhed.


Vi kan rådgive pengeinstitutter og andre långivere om optimal anvendelse af rekonstruktionsreglerne, herunder:

 

 • Mulighederne for styring af rekonstruktionen
 • Rådgivning med henblik på optimering af den skattemæssige situation
 • Rådgivning om virksomhedspant, herunder mulighederne for optimal håndtering heraf og gennemførelse af en rekonstruktion trods virksomhedspant
 • Rådgivning om finansiering i rekonstruktionsperioden
 • Strategisk rådgivning om løbende tilpasning af engagementer og sikkerheder.

 

Vi har mange års erfaring med virksomheder af alle typer og størrelser, og vores eks­pertise og praktiske baggrund har medført, at vi i dag er blandt de største og mest erfarne virksom­hedsrådgivere.

Vores kompetencer

I Danmark har vi et landsdækkende rekonstruktionsteam bestående af erfarne revisorer og specialister inden for finansiel revision og rådgivning samt skat, moms og afgifter. Tilsvarende er gældende for KPMG i andre lande.

Vores ydelser

Det er heldigvis sjældent man som virksomhedsejer kommer i den situation, at være nødsaget til at skulle rekonstruere sin virksomhed - derfor er det naturligt man søger rådgivning for at sikre sig, at rekonstruktionen gennemføres med succes.

Kontakt

Poul Erik Olsen

Partner

 

Telefon +45 73 23 32 56 peolsen@kpmg.dk

Lokale kontaktpersoner

Se en liste over lokale kontaktpersoner fordelt på kontorer over hele Danmark

 

Rekonstruktion af kriseramte virksomheder

Rekonstruktion af kriseramte virksomheder
Analyse af 287 rekonstruktioner indledt i perioden 1. april 2011 - 31. august 2012