Danmark

Corporate Finance 

Valget af den rigtige rådgiver kan være altafgørende for en vellykket virksomheds-transaktion. Vi er specialiserede i rådgivning om køb og salg af virksomheder, salgsforberedelse, generationsskifte, værdiansættelse, finansiel modellering, kapitalfremskaffelse og strukturering af lånefinansiering.

Corporate Finance yder uafhængig rådgivning om køb og salg af virksomheder og strukturering af lånefinansiering. Vores kunder omfatter ejerledede virksomheder, internationale koncerner, børsnoterede virksomheder, kapitalfonde og deres porteføljeselskaber, energi- og forsyningsselskaber, projektselskaber samt offentlige myndigheder.

 

Mange af vores opgaver har en international vinkel, og grundet vores lokale og globale forankring kan vi sammensætte internationale teams, der præcis matcher vores kundes specifikke behov.

 

Du er altid velkommen til at kontakte os i Corporate Finance med henblik på et uforpligtende møde, hvor vi kan få indblik i dit specifikke behov for rådgivning om køb og salg af virksomheder, drøfte konkrete problemstillinger samt introducere vores kompetencer og erfaringer.

Værdiansættelse

Vi yder objektiv, uafhængig rådgivning inden for værdiansættelse, eksempelvis i forbindelse med en transaktion, men også i skattemæssige sammenhænge, ved koncerninterne overdragelser samt ved retstvister og voldgiftssager.

 

Vi har Danmarks stærkeste team inden for finansiel modellering, der leverer struktureret problemløsning i dynamiske Excel-modeller, som vores kunder kan bruge i forbindelse med deres strategiske beslutningsprocesser. Derudover er vi specialiserede inden for fair value accounting, herunder købesumsallokering (PPA), samt design og værdiberegning af incitamentsprogrammer.

 

Køb og salg af virksomheder

Vi er såvel lokalt som globalt en førende rådgiver i forbindelse med forberedelse, strukturering og eksekvering af købs- og salgsprocesser. Endvidere bistår vi med at tilrettelægge og gennemføre salgsmodningsprocesser, der ofte igangsættes i god tid inden en formel salgsproces startes op.

Kontakt os

Jacob Erhardi
Partner, Head of Corporate Finance
Telefon +45 73 23 39 05
jerhardi@kpmg.dk

Transactions & Restructuring

Virksomhedsfinansiering og markedet for virksomhedsobligationer

Virksomhedsfinansiering og markedet
Danske virksomheder har siden starten af finanskrisen fået en mere sofistikeret tilgang til finansiering og anvender bredt forskellige finansieringsformer. Mange er således åbne over for de muligheder, finansieringsmarkederne tilbyder - blandt andet virksomhedsobligationer.