Danmark

Undersøgelse af besvigelser 

Er der konstateret besvigelser i din virksomhed, eller har du formodning om, at det kan være foregået? Har du iværksat de nødvendige tiltag for at sikre virksomheden mod (yderligere) tab? Og har du klarlagt omfanget af besvigelsen og vurderet mulige retsskridt?

Besvigelser kan forekomme på alle niveauer i en virksomhed og inden for alle funktioner og forretningsområder. Besvigelser begås ofte af virksomhedens egne ansatte, men også leverandører, kunder, samarbejdspartnere eller andre personer/virksomheder kan udsætte virksomheden for besvigelser. Det kan i værste fald få vidtrækkende konsekvenser i løbet af kort tid.

 

Hvis uheldet er ude, og virksomheden er blevet offer for en besvigelse, er det afgørende at sikre virksomheden mod yderligere tab, igangsætte tiltag der kan være med til at genvinde det tabte, og at dokumentere besvigelsen for f. eks. at forberede en erstatnings- eller forsikringssag.

 

Forebyg og minimér skaden 

 

I Forensic har vi bred erfaring med at afdække besvigelser og dokumentere regnskabsforhold, pengestrømme m.v., som kan bruges i en eventuel retssag. Vi er samtidig vant til at håndtere den diskretion, der normalt er helt central for denne type undersøgelser.

 

Vi kan bl.a. hjælpe med at:

 

  • igangsætte tiltag, der kan minimere risici for yderligere tab
  • sikre fysisk og elektronisk dokumentation for hændelsen ved hjælp af avancerede it-løsninger
  • analysere og dokumentere regnskabsforhold og pengestrømme for at sikre, at beviser der kan fremlægges i retten, er både korrekte og troværdige
  • fremskaffe de mistede aktiver, hvis det er muligt
  • foretage baggrundscheck af implicerede virksomheder og personer
  • udføre undersøgelser over landegrænser via KPMG's internationale Forensic-netværk
  • forbedre virksomhedens forretningsgange på de områder, hvor besvigelsen har været mulig
 

I Forensic inddrager vi efter behov andre KPMG-specialister med den nødvendige faglige, it-mæssige eller branchespecifikke baggrund og eventuelt særlige sprogegenskaber.

Kontakt

 

Torben Lange
Partner
Telefon +45 73 23 31 84 
torbenlange@kpmg.dk

 

 

 

Chris Iversen

Partner
Telefon +45 73 23 36 71

chrisiversen@kpmg.dk