Danmark

MiFID 

MiFID II tvinger virksomheder til at revurdere deres forretnings-aktiviteter og processer fundamentalt.

Senest ultimo 2014 skal virksomheder, der udfører aktiviteter omfattet af MiFID (herunder råvarer og derivater) forstå virkningerne af reglerne i MiFID/MiFIR, EMIR og MAD, således at de enkelte forretningsområder i virksomheden inddrages i planlægningen med henblik på at opnå et strategisk afbalanceret implementering.

 

MiFID II omfatter alle selskaber, der yder investeringsservice. Det omfatter banker og investeringsselskaber,  men det reviderede direktiv vil som noget nyt også omfatte visse energihandelsselskaber, som tidligere var undtaget regelsættet.

 

KPMG's rolle og sektorens typiske udfordringer:


Mange virksomheder oplever vanskeligheder ved at forstå indvirkning og konsekvensen store regelsæt, og dette gælder i høj grad et kompliceret regelsæt som MiFID II.


De typiske udfordringer og ønsker vi møder er:

 

  • at virksomheder har problemer med at forstå og klarlægge den potentielle virkning af MiFID II
  • at identificere hvilke dele af forslaget som vil få størst konsekvenser for den organisatoriske opbygning og forretningsområderne i organisationen
  • at vurderer hvordan virksomhedens produkter og processer skal justeres for at overholde regelværket

 

Omkostningerne til implementering af ny regulering minimeres gennem en tidlig tilpasning af kravene. Ved en rettidig og multidisciplinær implementering samler KPMG den viden, der kræves fra forskellige discipliner unikke for MiFID II og hjælper jer med at opfylde disse behov.