Danmark

Kapital 

Hvis kreditinstitutterne ønsker at opretholde samme afkastniveau som under CRD III, er de nødt til at fokusere på effektiv kapitalstyring.

  Mere kapital af bedre kvalitet

   

  CRD IV betyder øgede krav til mængden og kvalitet af kapital i kreditinstitutter. Sammen med nye fradragsregler og krav til hybrid og supplerende kapital implementeres følgende kapitalbuffere:

   

  • kapitalbevarende buffer
  • modcyklisk buffer
  • systemisk risiko buffer
  • evt. SIFI-tillæg, for systemisk vigtige banker

 

KPMG's rolle og sektorens typiske udfordringer:

 

Vi assisterer sektoren med den praktiske implementering af kapitalregler samt hvordan banker implementer og anvender metoder til at vurdere indtjeningen i forhold til kapitalbinding.


De typiske udfordringer og ønsker vi møder er:

 

 • Ufordringer med at forstå og skabe overblik over de nye kapitalkrav
 • Usikkerhed om hvilken indflydelse kravene har på kapitalbehovet under forskellige scenarier
 • Manglende klarhed om hvordan kapitalen sammensættes mest hensigtsmæssigt som følge af både interne og eksterne krav og præferencer
 • Ønske om at skabe klarhed over indtjening i forhold til kapitalbinding på forskellige forretningsområder eller kundetyper.