Danmark

Solvens II 

Efter forhandlinger mellem EU parlamentet, EU kommissionen og EU rådet er de tre institutioner blevet enige om rammedirektivet for de kommende solvens II regler. Der arbejdes i øjeblikket med udarbejdelse af udkast til de detaljerede regler.

Rammedirektivet blev vedtaget i EU parlamentet den 22. april 2009 og efterfølgende indstillet af ECOFIN til godkendelse i EU Kommissionen. Rammedirektivet, som meget kort fortalt beskriver de overordnede rammer for de fremtidige solvensregler, vil træde i kraft (senest) den 1. november 2012.

 

Hovedlinjerne er stadigvæk de samme

 

I forhold til udkastet fra sommeren 2007 (og tilrettet i februar 2008) er hovedlinjerne stadig de samme. De fremtidige regler er opbygget omkring 3 søjler, hvor søjle 1 omhandler de kvantitative krav til bl.a. beregningen af solvenskravene, søjle 2 de kvalitative krav til bl.a. selskabernes ledelsessystemer og søjle 3 omhandler kravene til selskabernes offentliggørelse og rapportering til Finanstilsynet. Yderligere indeholder direktivet krav til opgørelse af kapitalkravet for koncerner.

 

Hvor er vi på vej hen?

 

Rammedirektivet indeholder som nævnt kun de overordnede regler for fremtidens solvens regime. Der arbejdes i øjeblikket intensivt med udarbejdelse af udkast til de detaljerede regler.

 

Generelt anbefaler vi de danske forsikringsselskaber nøje at følge med i udviklingen af de detaljerede regler, så ubehagelige overraskelser undgås. Udviklingen af de detaljerede Solvens II regler vil endvidere give selskabet en ret god ide om retningen for de danske solvensregler frem mod 2012, f.eks. i form af ændringer til kravene til individuelt solvensbehov.

 

KPMG kan hjælpe jer med

 

  • At få overblik over de seneste consultation papers, som f.eks. gennemgås og diskuteres i en workshop
  • At forstå de faktiske krav og sammenhængen til de danske krav, herunder IFRS
  • At forstå krav til offentliggørelse
  • At forstå krav til interne modeller
  • At vurdere behovet for ændringer i selskabets/koncernens nuværende set-up (Gap- analyse)

 

Vi kommer gerne ud til et uforpligtende møde.

Kontakt os

Hans Jørgen Andresen
Aktuar
Telefon +45 73 23 31 59

handresen@kpmg.dk

 

Jan Per Jensen

Director

Telefon +45 73 23 32 13

jjensen@kpmg.dk

Relevante artikler

Redegørelse til Finanstilsynet vedrørende Solvens II - KPMG er klar til at hjælpe

Læs mere om Financial Services

Læs mere om Financial Services
KPMG's Financial Services netværk med mere end 21.000 rådgivere og revisorer skaber værdi for kreditinstitutter, forsikringsselskaber og investeringsforeninger m.fl. ved at opsamle, rådgive og implementere effektive løsninger.