Danmark

Operationel Risikostyring - herunder compliance 

God operationel risikostyring, herunder compliance, skaber bedre overblik over de krav, aktiviteter, risici, systemer og styrker din beredskabsplanlægning og rapportering. Samtidig skaber effektiv styring af operationelle risici grobund for læring og medvirker til et bedre beslutningsgrundlag til at nå virksomhedens mål.

God operationel risikostyring og compliance - skaber bedre overblik…

 

Du kender måske til følgende:

 

 • Manglende viden om værdien af optimal risikostyring
 • Tvivl om, hvordan I på effektiv vis kan organisere de processer, kontroller og it-systemer, som I skal bruge for at imødekomme interessenternes krav og herunder de risici der er forbundet hermed.
 • Jeres informationsgrundlag for væsentlige beslutninger kan blive bedre eller er for spinkelt
 • Manglende kendskab til ressourceforbrug på forebyggelse af risikoscenarier og begivenheder
 • Begrænsede ressourcer, tid og kompetencer til at systematisere processen omkring risikostyring.

 

Dine udfordringer kender vi, for vi har selv prøvet det. KPMG arbejder med styring af virksomhedens krav, aktiviteter, kontroller, test, data og it samt de risici, der er knyttet til disse.

 

God operationel risikostyring og compliance - skaber værdi på mange måder

 

Et meget vigtigt element i risikostyringsprocessen er læring og udnyttelse af denne læring. Vores mangeårige erfaringer siger, at operationel risikostyring kan skabe værdi på mange måder, f.eks:

 

 • Overblik over risici hos alle relevante parter
 • Procesoptimering – klarere billede af overforbrug af ressourcer
 • Højere interessenttilfredshed når risici er gennemsigtige og kendte
 • Reduktion af tab og potentielle tab
 • Stigning i afkast
 • Forbedret rating fra ratingbureauer
 • Imødegåelse af lovgivning
 • Besparelser på lovreguleret risikokapital.

 

KPMG hjælper til en optimal operationel risikostyringsproces

 

Vores specialister inden for risikostyring kan levere et bredt spektrum af rådgivnings- og konsulentydelser vedrørende operationel risikostyring herunder at blive compliant med væsentlige forhold.

 

KPMG hjælper f.eks. med følgende:

 

 • Hvad siger lovgivningen og hvad siger jeres interne regler og guidelines?
 • Gennemgang af risikostyringsprocessen
 • Identificering af virksomhedens fokusområder
 • Anbefalinger til identificerede GAPs
 • Implementering af forbedringer så styring bliver effektiv
 

Kontakt os

 

Lars Schwartz-Petersen

Partner

Telefon +45 73 23 32 46

lschwartz@kpmg.dk

 

Relevante artikler og publkationer

Læs mere om Financial Services

Læs mere om Financial Services
KPMG's Financial Services netværk med mere end 21.000 rådgivere og revisorer skaber værdi for kreditinstitutter, forsikringsselskaber og investeringsforeninger m.fl. ved at opsamle, rådgive og implementere effektive løsninger.