Danmark

Modelrisiko 

Modeller er i stigende grad blevet vigtige redskaber i finansielle virksomheder, når beslutninger skal tages og centrale forretningsinformationer skal evalueres, analyseres og rapporteres internt og eksternt. Der er dog væsentlige risici forbundet med at bruge modeller, som ledelsen bør være opmærksom på og tage hånd om.

Begrebet modelrisiko dækker over alle risici, der er forbundet med at anvende modeller, f.eks. som grundlag for regnskabsaflæggelse, solvensopgørelse, risikorapportering og strategiske beslutninger.

 

Modelrisiko er en væsentlig risikokilde

 

I takt med, at finansielle virksomheder har skærpet fokus på operationelle risici har mange identificeret modelrisiko som en væsentlig risikokilde. Dette forhold gør, sammen med indflydelsen fra internationale standarder som f.eks. Basel II og Sarbanes-Oxley Act, at en række finansielle virksomheder står over for omfattende krav om dokumentering af deres modeller i forhold til udvikling, validering, anvendelse, kontrol m.m.

 

Det viser sig ofte at være en stor udfordring for ledelsen, som måske ikke har tiden eller kvantitative metoder til at vurdere de anvendte modellers "fit", muligheder og begrænsninger. Ofte opleves ledelsen også at have store udfordringer med at danne sig det fulde overblik over antallet og validiteten af modellerne i deres organisation.

 

Vi hjælper med at håndtere udfordringerne

 

En typisk fremgangmåde for KPMG vil være at gennemgå nedenstående faser:

 

  1. Afdækning af virksomhedens modeller og deres risici.
  2. Identificering af årsagen til de afdækkede modelrisici samt virksomhedens nuværende håndtering af modelrisici.
  3. Evaluering af effektiviteten af fase 2 samt forslag til forbedringsmuligheder.

 

Vi har god erfaring med at hjælpe finansielle virksomheder til at forstå dens eksponering mod modelrisici ved hjælp af denne metode. Vores fokus er at tilpasse løsningerne til din virksomheds strategi og ambitionsniveau og samtidig sørge for, at din virksomhed kan efterkomme eksterne krav om håndtering af modelrisici fra lovgivere og andre interessenter.

 

KPMG hjælper med at skabe værdi for din virksomhed

 

Det er vores erfaring, at håndtering af modelrisici effektivt skaber værdi ved at hjælpe din virksomhed til at:

 

  • vurdere hvorvidt håndteringen af modelrisici er i overensstemmelse med jeres målsætning, god praksis i markedet samt gældende lovkrav
  • vurdere om håndteringen af modelrisici gør jer i stand til at leve op til eksterne og interne interessenters krav til brug af modeller
  • identificere jeres fokusområder på kort og lang sigt og dermed bryde processen omkring optimering af modelrisicined i overskuelige dele

Kontakt os

Christian Boserup

Partner, Leder af EFRM

Telefon +45 73 23 39 48

cboserup@kpmg.dk

 

Lars Schwartz-Petersen

Partner

Telefon +45 73 23 32 46

lschwartz@kpmg.dk

 

Læs mere om Financial Services

Læs mere om Financial Services
KPMG's Financial Services netværk med mere end 21.000 rådgivere og revisorer skaber værdi for kreditinstitutter, forsikringsselskaber og investeringsforeninger m.fl. ved at opsamle, rådgive og implementere effektive løsninger.