Danmark

Kreditrisiko 

En af de væsentligste udfordringer for virksomheder i øjeblikket er effektivisering af kreditrisikostyring. Interne og eksterne interessenters opmærksomhed er i den sammenhæng rettet mod både kreditrisikomodellering og beregning, forretningsgange, processer, kontroller og rapportering.
Optimering af kreditrisikostyring skaber værdi på mange niveauer

 

Vores erfaring siger, at optimering af kreditrisikostyring og implementering af interne modeller kan skabe værdi på mange niveauer internt og eksternt. Eksempelvis:

 

 
 • Bedre styr på data og opbygning af datagrundlag
 • Interne modeller og kvantificering af kreditrisiko danner grundlag for bedre overblik og styring af udlånsporteføljen
 • Bedre forudsætning for prissætning af udlån
 • Mere detaljeret og præcis information om kreditrisiko til interne og eksterne interessenter
 • Øget (eller cementering af nuværende) tillid fra en række interessenter.
 

 

Optimal kreditrisikostyring er essentielt for at være konkurrencedygtig

 

Kvaliteten og effektiviteten af kreditrisikostyring og modellering er en forudsætning for hele tiden at være på forkant med udviklingen med kravene fra interne og eksterne interessenter.

 

For at optimere kreditrisikostyring og efterfølgende føre de strategiske operationelle valg ud i livet, bør virksomhederne tage højde for de mest essentielle elementer af god risikostyring inden for kreditområdet, som er vist nedenfor.

 

KPMG hjælper med at træffe de strategiske og operationelle valg

 

Vores specialister inden for risikostyring kan levere et bredt spektrum af rådgivnings- og konsulentydelser vedrørende optimering af kreditrisikostyring.

 

KPMG hjælper med

 • Gennemgang af bankens håndtering af kreditrisikostyring i relation til de viste elementer i figuren foroven
 • Identificering af bankens relevante fokusområder på kort og langt sigt i forhold til at optimere processerne
 • GAP analyse af virksomhedens tilgang sammenlignet med god praksis i branchen samt interessenternes krav og forventninger, herunder regulatoriske krav
 • Anbefalinger til lukning af de identificerede GAPs

 

Optimering af jeres kreditrisikostyring

 

Nedenfor er listet eksempler på områder, som KPMG vil kunne give nogle konkrete forbedringsforslag til:

 

 • Optimering af overordnede risikostyringsprocesser
  • formulering af kreditrisikostyrings-strategi og politik
  • fastsættelse af risikoappetit og limitstruktur
  • organisering og de rette kompetencer relateret til kreditrisikostyring
  • interne kontroller
 • Implementering af gode interne modeller, rapportering og porteføljestyring
  • identifikation af kreditrisici, som banken er eksponeret mod
  • måling af kreditrisici
  • rapportering om kreditrisici internt og eksternt
  • porteføljestyring (stresstest, risikokoncentrationer m.v.)
  • anvendelse og styring af sikkerhedsstillelser, garantier, netting eller andre risikoreducerende metoder.
  • medvirke til ansøgning om godkendelse af interne modeller
 • Implementering af effektive processer for behandling af hhv. nye og eksisterende kunder
  • kreditvurdering (og scoring) af potentielle nye kunder
  • godkendelse/afvisning af nye kunder
  • prissætning og anvendelse af sikkerhedsstillelser
  • overvågning af eksisterende kunder og deres kreditrisiko
  • interne kontroller af ovenstående.

KPMG har lokale kompetencer og kan trække på det internationale netværk af relevante kompetencer, hvilket kan bringe din bank på forkant med den seneste udvikling inden for håndtering af kreditrisikostyring på en effektiv og pragmatisk måde.

Kontakt os

Lars Schwartz-Petersen

Partner

Telefon +45 73 23 32 46

lschwartz@kpmg.dk

Læs mere om Financial Services

Læs mere om Financial Services
KPMG's Financial Services netværk med mere end 21.000 rådgivere og revisorer skaber værdi for kreditinstitutter, forsikringsselskaber og investeringsforeninger m.fl. ved at opsamle, rådgive og implementere effektive løsninger.