Danmark

Opgørelse af individuelt solvensbehov 

Mange finansielle virksomheder oplever stadigvæk udfordringer i forhold til at opgøre et retvisende individuelt solvensbehov samt at anvende denne opgørelse aktivt i sin risiko- og kapitalstyring og dermed få værdi ud af processen.

De nuværende kapitaldækningsregler pålægger alle finansielle virksomheder at opgøre deres individuelle solvensbehov, og på grund af Bankpakke II skal alle, som noget nyt, nu også offentliggøre denne opgørelse.

 

Erfaringer gjort indtil nu i forbindelse med finanskrisen vedrørende opgørelse af individuelt solvensbehov kan bidrage til at håndtere nogle af de aktuelle problemstillinger, som finansielle virksomheder står overfor i relation hertil.

 

Få mere værdi ud af processen omkring opgørelse af individuelt solvensbehov

 

 • få bedre overblik over de risici din virksomhed er eksponeret mod
 • opnå mere præcis måling af risiciene
 • få bedre indsigt i risiciene og deres påvirkning af kapitalbehovet
 • opnå bedre styring af risiciene via interne kontroller og rapportering
 • vis dette til markedet f.eks. via ekstern risikorapportering
 • opnå bedre grundlag for risiko- og kapitalstyring

 

 

KPMG hjælper med at optimere jeres risiko- og kapitalstyring

 

Vi hjælper din virksomhed med at sikre, at metode, proces og dokumentation for opgørelse af individuelt solvensbehov lever op til gældende lovkrav, afspejler jeres nuværende risikoprofil og er opdateret i forhold til aktuelle problemstillinger og erfaringer fra finanskrisen.

 

Vigtige fokusounkter ved opgørelse af individuelt solvensbehov:

 

 •  valg af overordnet metode for opgørelse af individuelt solvensbehov
 • identificering af relevante risici og relaterede interne kontroller
 • valg af metode for vurdering og måling af risicienes effekt på kapitalbehov
 • stresstest 
   • metode
   • identificering af objektiver for stresstest
   • valg af stresstest scenarier
   • beregning
 • dokumentation og forretningsgange
 • intern og ekstern risikorapportering 
 • kvalitetscheck i forhold til nuværende og kommende lovkrav.

 

Stræben efter en værdifuld og effektiv proces omkring opgørelsen samt retvisende resultater heraf bør have høj prioritet i en finansiel virksomhed, da det udgør et centralt element i opbygningen af et solidt grundlag for kapital- og risikostyring.

 

KPMG har indgående erfaring med at hjælpe finansielle virksomheder med at forbedre opgørelsen af deres individuelle solvensbehov og dermed optimere deres risiko- og kapitalstyring.

Kontakt os

 

Christian Boserup

Partner, Leder af FRM

Telefon +45 73 23 39 48

cboserup@kpmg.dk

Læs mere om Financial Services

Læs mere om Financial Services

KPMG's Financial Services netværk med mere end 21.000 rådgivere og revisorer skaber værdi for kreditinstitutter, forsikringsselskaber og investeringsforeninger m.fl. ved at opsamle, rådgive og implementere effektive løsninger. KPMG kan hjælpe din virksomhed med at imødekomme fremtidige udfordringer.