Danmark

Finansielle risikostyringssystemer 

Som en konsekvens af den finansielle krise er der kommet større fokus på finansiel risikostyring. Behovet for hurtigere information, bedre beregningsmetoder og bedre rapportering er vokset. Det har medført, at flere virksomheder står overfor at skulle skaffe nye risikostyringssystemer.

Udbuddet og kompleksiteten af finansielle risikostyringssystemer er vokset inden for de senere år, hvilket har gjort udvælgelsen, implementering og evaluering af systemer vanskeligere. Processen med anskaffelse, evaluering samt implementering er derfor meget omfattende og tidskrævende.

 

Hvordan vælger man det rigtige risikostyringssystem?

 

Der er mange elementer, som du skal overveje i forbindelse med anskaffelse eller evaluering af risikostyringssystem. Du skal bl.a. tage stilling til følgende:

 

 

 

Anskaffelse af risikostyring

 

 • Behovsanalyse og Business case
 • Systemudvælgelse, Beauty Contest samt kontraktforhandlinger.

 

Implementeringsfasen

 

 • Projektledelse
 • Udarbejdelse af test, dokumentation, forretningsgange, integration i processer m.v.
 • Datakonvertering, valg af markedsdata og udarbejdelse af systemspecifikationer.

 

Evaluering og effektivisering af systemanvendelse og processer

 

 • Effektivisering af systemet og de tilhørende processer
 • Har I det rette system?
 

 

KPMG kan enten rådgive inden for nogle af områderne eller hjælpe med hele processen

 

KPMG rådgiver både finansielle og ikke-finansielle virksomheder med anskaffelse og implementering af nye systemer samt med evaluering af eksisterende systemer.

 

Sammen med jer sammensætter vi et team, som kan assistere jer i forbindelse med jeres udfordringer.

KPMG har erfaringen, og kan derfor hjælpe din virksomhed med de bedst mulige løsninger, som dækker jeres nuværende og fremtidige behov.

 

Opnå følgende fordele med KPMG som rådgiver

 

 • Spar tid - bl.a. ved at få overblik over mulighederne i markedet
 • Valg af system - grundig analyse af jeres behov samt markedet
 • God sparring ved anskaffelse, implementering og systemevaluering
 • Få tid til at passe forretningen samtidig med implementeringen
 • Bedre udnyttelse af systemerne og medarbejderne
 • God projekt- og risikostyring under hele forløbet

Kontakt os

Kontakt os

Lars Schwartz-Petersen

Partner

Financial Risk Management

Telefon 25 29 32 46

lschwartz@kpmg.dk

 

Financial Services

Financial Services

KPMG's Financial Services netværk med mere end 21.000 rådgivere og revisorer skaber værdi for kreditinstitutter, forsikringsselskaber og investeringsforeninger m.fl. ved at opsamle, rådgive og implementere effektive løsninger.