Danmark

Enterprise & Financial Risk Management 

KPMG's afdeling for Enterprise & Financial Risk Management hjælper finansielle og ikke-finansielle virksomheder med at opnå balance og effektiv risikostyring.

En effektiv risikostyringsproces handler om balance

 

Det er vores oplevelse, at en række selskaber har gjort sig umage med at etablere en grundig og samtidig effektiv risikostyringsproces. Risikostyring bør altid stræbe efter en god balance mellem hensynet til udvikling og fleksibilitet på den ene side og hensynet til kontrol og stabilitet på den anden.

Bank

Bank-teamet er et team bestående af økonomer og jurister, som er specialister inden for finansiel risikostyring, og som har erfaring fra den finansielle sektor. Klik på linket og læs mere om vores ydelser.

 

Solvens ||

Efter forhandlinger mellem EU parlamentet, EU kommissionen og EU rådet er de tre institutioner blevet enige om rammedirektivet for de kommende Solvens II regler. Der arbejdes i øjeblikket med udarbejdelse af udkast til de detaljerede regler.

Enterprise Risk Management

KPMG kan hjælpe organisationer med at starte, forbedre eller effektivisere risikostyring. Enterprise Risk Management er derfor henvendt til alle organisationer, som ønsker at effektivisere deres risikostyring.

Det er dog også vores oplevelse, at en lang række selskaber ikke har gjort sig umage i samme grad. Det kan f.eks. skyldes, at ledelsen har vurderet, at det ikke er nødvendigt eller at ressourcerne er bedre brugt på andre områder.

 

Det kan også skyldes, at der ikke er tilstrækkelig med viden om, hvordan man kan etablere en grundig og samtidig effektiv risikostyringsproces eller fordi der mangler ressourcer til at implementere gode intentioner.

  

Vores konsulenter rådgiver virksomheder om effektiv risikostyring

 

Enterprise & Financial Risk Management består af konsulenter og rådgivere med bred erfaring og forståelse af de seneste risikostyringsprocesser. Vores erfaring bygger på praktiske erfaringer fra tidligere ansættelser i danske og udenlandske virksomheder samt en lang række danske og internationale projekter.

 

Vores service omfatter rådgivnings- og konsulentydelser, der bistår virksomheder med at træffe strategiske og operationelle valg samt efterfølgende at føre dem ud i livet.

 

Ydelserne omfatter projektledelse og deltagelse i projekter ude hos vores kunder. Ligeledes hjælper vi med reviews af igangværende projekter med henblik på at sikre overblikket over processerne.

Kontakt os

Kontakt os

Lars Schwartz-Petersen

Partner

Telefon +45 73 23 32 46

lschwartz@kpmg.dk