Danmark
Med de rette råd bliver næste skridt til fremskridt

 

Med de rette råd gennemfører I opkøbet med succes

Når I som virksomhed køber jer større, skal I vogte jer for at købe katten i sækken. En lang række faktorer bør afdækkes. Det kræver erfaring og lokalkendskab – ikke mindst på nye markeder. Dårligt forarbejde giver dårlige resultater, men har I på forhånd gjort jer klart, hvilke risici og muligheder der ligger i et opkøb, kan I også tage de nødvendige forholdsregler. Og så er det faktisk muligt at købe jer til fremskridt.

Med de rette råd gør I risiko til mulighed

Frem for konstant at se spøgelser, vender den visionære virksomhed omverdenens udvikling til sin fordel. For det er forandringer og forhindringer, der tænder den innovation, der kommer til at drive morgendagens markedssucces. Omvendt skal I heller ikke gå i panik over hver en lille bevægelse, hvorfor effektiv risikostyring også er evnen til at vide, hvad I skal reagere på, og hvad I kan ignorere.

 

Med de rette råd beskytter I den viden, der er vigtig

 

Smart og fleksibel adgang til systemer og data giver store fordele for jer. Men fordi noget er smart, er det ikke nødvendigvis sikkert. Hvor tager I fat, når I vil beskytte jer mod utilsigtet adgang til fortrolige informationer som f.eks. strategi, regnskab eller medarbejderdata? Start med at forstå og prioriter, hvad der er vigtigt for jer. Herefter kan I aktivt beskytte det.

 

Med de rette råd vælger I den rigtige it-leverandør

At vælge forkert it-leverandør kan hurtigt vise sig dyrt i kraft af tabt omsætning og image. Og hvad med ansvarsfordelingen mellem jer og leverandøren – er den krystalklar?

 

Men er I klædt ordentligt på, bliver it-løsningen en kraftfuld motor til udvikling, vækst og lavere omkostninger. I skal bare vide præcis, hvad der er vigtigt for jer - er det f.eks. sikkerhed, fleksibilitet eller pris? Og så træffe jeres valg herefter.

 

Med de rette råd gør I forandringen varig

Hvor sætter I ind, når målet er en mere enkel og effektiv hverdag, men realiteten er en virksomhed, hvor organisationen, processerne og systemerne er komplekse?

 

Kort sagt overalt.

 

En transformation medfører gennemgribende forandringer på flere niveauer, og det kræver erfaring at prioritere indsatserne og sikre den blivende effekt.

 

  • Læs om at gøre forandringen varig