Danmark

Oplysninger

  • Type: Pressemeddelelse
  • Dato: 27-06-2013

Virksomheder nedprioriterer håndtering af indirekte skatter 

Alt for mange virksomheder prioriterer ikke håndteringen af indirekte skatter som moms og afgifter højt nok, hvilket kan betyde øgede omkostninger i forbindelse med betalingen af disse. Det viser en international undersøgelse af revisions- og rådgivningsfirmaet KPMG.
Moms og andre indirekte skatter er kommet for at blive, og stater og myndigheder vil i stigende omfang omlægge skattesystemer, så afgifter kommer til at udgøre en stadig større andel af det samlede skatteprovenu. Alligevel har overraskende få virksomheder en central og struktureret håndtering af de indirekte skatter, som de skal betale.   

 

Således viser en undersøgelse lavet af revisions- og rådgivningsfirmaet KPMG, at 64 pct. af de adspurgte virksomheder ikke har en global ansvarlig medarbejder for moms og indirekte afgifter, og hele 72 pct. svarer, at de ikke har en regional ansvarlig. Samtidig fortæller 55 pct., at de har 10 eller færre fuldtidsansatte til at tage sig af moms og afgifter. Hele 21 pct. af virksomhederne siger, at de har nul ansatte til specifikt at håndtere området.

 

Penge at spare
"Det er overraskende, at der ikke er større fokus på moms, afgifter og andre indirekte skatter ude i virksomhederne. De er nemlig kommer for at blive og derfor noget, som alle skal forholde sig til. Desuden er der en del penge og unødvendige omkostninger at spare, hvis man håndterer det struktureret," siger partner og leder af moms-afdelingen i KPMG, Peter K. Svendsen.

 

På den positive side tæller dog, at virksomhedernes skatteafdelinger i højere grad end tidligere er opmærksomme på, og tager ansvar for, betaling og håndtering af moms og afgifter. Men der er mange og markante risici, der skal tages højde for, hvilket i visse tilfælde kan være svært uden medarbejdere, der er 100 pct. dedikeret og trænede til opgaven.

 

"Myndighederne bliver hele tiden mere fokuserede på området, og der kommer flere og flere regler, man som virksomhed skal forholde sig til. Derfor er det vigtigt, at man tager arbejdet med moms og afgifter seriøst. Ellers kan man ende med udgifter, som egentlig kunne have været undgået," siger Peter K. Svendsen.  

 

Kontakt os

Kontakt os
Peter K. Svendsen
Partner og leder af moms-afdelingen i KPMG
Telefon: 25 29 35 45
psvendsen@kpmg.dk