Danmark

Oplysninger

  • Type: Pressemeddelelse
  • Dato: 30-10-2013

Hvilke udfordringer har gazellerne? 

I forbindelse med årets gazellekåring er det blevet gennemført en undersøgelse, der kigger nærmere på hvilke udfordringer virksomhederne selv mener, de har. Blandt andet i forhold til rammebetingelser, finansiering og innovation.

Rammebetingelser
84 pct. af de adspurgte gazellevirksomheder mener, at rammebetingelserne for at drive virksomhed i Danmark er blevet ringere eller uændret. Det vil sige, at flere end 8 ud af 10 virksomheder ikke mener, at det er blevet nemmere at drive i virksomhed i Danmark i det seneste år.

 
25 pct. mener, at det er blevet decideret sværere, mens kun 11 pct. svarer, at det er blevet bedre.

 
Gør rammebetingelserne det besværligt at drive virksomhed her i landet, betyder det ringere konkurrenceevne i forhold til udenlandske konkurrenter. Noget som ellers er øverst på politikernes dagsorden.

 
I World Economic Forums undersøgelse om konkurrenceevne er Danmark faldet fra en 8. plads i 2011 til en 15. plads i år. World Economic Forum kigger på en lang række parametre, der bliver vægtet forskelligt. I Danmarks tilfælde vægtes lønninger, skatter og produktivitet lavt, mens erhvervsspecialisering og innovation vægtes højt.

 
"Selvom politikerne gerne vil fortælle, at de arbejder på at forbedre virksomhedernes vilkår, er der noget, der tyder på, at virksomhederne ikke oplever disse forbedringer. Det må give stof til eftertanke hos både regering og opposition, da det er afgørende, at de danske virksomheders konkurrenceevne er helt i top. Kun på den måde kan vi skaffe investeringer og arbejdspladser til landet," siger Kaj Glochau, der er partner i KPMG.

 

Finansiering
8 ud af 10 virksomheder oplever ikke, at der er de store problemer med at få fat i den fornødne finansiering. Men er det et tegn på, at bankerne er blevet mere villige til at låne penge ud til dem?

 
"Mange virksomheder har længe klaget over at bankerne ikke vil finansiere dem og deres projekter. Men svarene blandt gazellerne viser jo, at hvis du har den rette forretningsplan og model, og samtidig viser fin vækst, så er det altså ikke det store problem at få finansieret din forretning ," siger Kaj Glochau.

 

Innovation
Blot 7 pct. af de adspurgte virksomheder mener, at innovation er blandt hovedårsagerne til deres vækst. Det må undre, da dansk erhvervsliv ofte fremhæver netop innovativ tankegang og opgaveløsning, som en af hovedårsagerne til at så lille et land kan klare sig så relativt godt i den globale konkurrence.

 
"Det er meget overraskende, at så få gazeller peger på innovation som en af de væsentligste succesfaktorer. Normalt bryster vi os af at være et innovativt folkefærd, men noget kunne tyde på, at gazellevirksomhederne ikke betragter sig selv som sådan," siger Kaj Glochau.

 

Kontakt os

Kontakt os
Lars Krøldrup
Kommunikationsrådgiver i KPMG
Telefon: 25 29 39 84
lkroeldrup@kpmg.dk