Danmark

Oplysninger

  • Type: Pressemeddelelse
  • Dato: 11-06-2013

Bestyrelse i bestyrelsesforening er sat 

Foreningen til udvikling af bestyrelsesarbejde i Danmark blev stiftet den 7. maj 2013 på initiativ af CBS, KPMG, Kromann Reumert, Dansk Industri, Pension Danmark, Dansk Erhverv, Dansk Venture Capital Association samt CBS Executive og med aktiv støtte fra toneangivende bestyrelsesformænd og nøglepersoner fra bestyrelsesmiljøet.

 

Torben Bender, partner og bestyrelsesformand i KPMG, er indtrådt i foreningens bestyrelse. I bestyrelsen for foreningen sidder desuden Tine Roed (formand), Steffen Lüders (næstformand), Torben Möger Pedersen, Peter Schütze, Anders Lavesen, Steen Thomsen, Lene Skole, Christian Frigast og Vagn Sørensen.

 

Foreningens formål er på non-profit basis at arbejde for en stadig opkvalificering af bestyrelsesarbejdet i danske selskaber, virksomheder, organisationer og institutioner og for en stadig forbedring af rammebetingelserne for bestyrelsesarbejdet.

 

Læs mere om foreningen: http://danskebestyrelser.dk/foreningen-2/

 

Læs artikel af Torben Bender:

Et løft til bestyrelsen

 

Af Torben Bender, Partner i KPMG

 

Danmarks 10 største virksomheder har en samlet omsætning på mere end 900 mia. kr. og beskæftiger knap 800.000 medarbejdere i ind- og udland. Bestyrelserne i de pågældende virksomheder tæller lidt over 100 personer, der har det overordnede strategiske ansvar.

 

Det er store beløb, og det er mange mennesker, der er ansat i virksomhederne, men til sammenligning er det ganske få personer, der løfter dette overordnede ansvar. Det er også ganske få, der er kvalificerede til at løfte opgaven.

 

Hvis vi kigger på andre store virksomheder og alle børsnoterede virksomheder, er virkeligheden den samme: De relativt få, der udfylder en bestyrelsesrolle i virksomheder, spiller en nøglerolle for samfundsøkonomien og konkurrenceevnen, og deres kvalifikationer har stor betydning for succes eller fiasko.

 

Det bliver sværere

Kravene og forventningerne til bestyrelser i både børsnoterede selskaber og store privatejede og offentlige selskaber er i de senere år vokset. Der er blevet flere og mere krævende opgaver i ledelsen af selskaberne.

 

Der er fortsat et stort fokus på selskabsledelse - "corporate governance". De første skridt tog vi i Danmark med anbefalinger og ad frivillighedens vej, men der er i dag lovgivet på en række områder, der påvirker bestyrelsens arbejde. Det kan f.eks. være kravet om etablering af revisionsudvalg, der har betydning for ansvaret og fordelingen af arbejdsopgaver i bestyrelsen.

 

Udviklingen i udlandet spiller også ind. De krav og forventninger, som bestyrelserne møder i andre lande har en stor afsmitning på danske virksomheder. Danske bestyrelser har i de senere år fået øjnene op for "best practice" og henter i høj grad inspiration, erfaring og indsigt fra bestyrelsesarbejde i udlandet. For virksomheder, der har globale aktiviteter kan det være helt afgørende, at de er på forkant her og tydeligt viser det.

 

Også i medierne er der skabt et større fokus på bestyrelsesarbejde i de senere år. Bestyrelsen har fået en mindre anonym rolle udadtil end tidligere, og ikke mindst rollen som bestyrelsesformand skal i mange tilfælde varetages for åben mikrofon - i medgang og i modgang. Finanskrisen har været med til at forstærke dette, når bestyrelsens rolle og ansvar kommer i kritisk fokus. Erfaring med pressehåndtering i kritiske situationer bliver også i stigende grad en nødvendig kompetence.

 

Ikke kun mesterlære

En gennemgående profil i bestyrelserne i børsnoterede selskaber har en lang erhvervskarriere bag sig og har i 50-60 års alderen skiftet et direktør-job ud med bestyrelsesposter. Erfaringen med bestyrelsesarbejde er skabt gennem tidligere ledelsesarbejde, og drivkraften til selv at kaste sig over det bygger meget ofte på samarbejdet med dygtige bestyrelsesmedlemmer, der har fungeret som mentorer og inspiratorer. "Mesterlære" kan være en god og effektiv form for læring.

 

Behovet for professionelt og kvalificeret bestyrelsesarbejde skaber dog også behov for tilbud om networking, uddannelse og træning, forskning og debat om bestyrelsesarbejde, og for et løft af denne indsats på nationalt niveau. Det er baggrunden for etableringen af "Foreningen til udvikling af bestyrelsesarbejde i Danmark", der som et samlet nationalt tiltag på non-profit basis vil arbejde for at kvalificere, udvikle og styrke arbejdet i bestyrelser i Danmark. Bag initiativet står en række organisationer og virksomheder, som kan løfte den opgave, og som vil engagere sig i foreningens arbejde. Målet er en bred opkvalificering og fortsat udvikling af bestyrelsesarbejdet i virksomhedernes og samfundets tjeneste.

 

Dette er også nødvendigt for at skabe en tilstrækkelig pipeline af relevante og flyvedygtige kandidater, der har den nødvendige baggrund, erfaring og fokus til at kunne klare fremtidens udfordringer i bestyrelserne. Disse bliver formentlig ikke mindre udfordrende.

 

 

 

Kontakt os

Kontakt os

Torben Bender

Partner og bestyrelsesformand i KPMG

73 23 32 57

torbenbender@kpmg.dk

 

Michael Basland

Presse- og kommunikationschef

73 23 30 47

mbasland@kpmg.dk