Danmark

Oplysninger

  • Type: Pressemeddelelse
  • Dato: 28-01-2013

Selskabsskatten ligger fortsat i top 

Den danske selskabsskat ligger fortsat et godt stykke over det europæiske gennemsnit. Det viser en undersøgelse fra revisions- og rådgivningsfirmaet KPMG. Flere lande har endda annonceret, at man vil sænke skatten for at lokke virksomheder til, og dermed risikerer Danmark at stå svagere i kampen om investeringerne. Mange lande hæver i stedet de indirekte skatter som moms og andre afgifter.
De seneste års trends med mildt faldende selskabsskatter fortsatte i 2012, hvor det europæiske gennemsnit endte på 20,5 pct., hvilket er et fald på 0,38 procentpoint i forhold til året før. Det viser KPMG's årlige skatteundersøgelse, Corporate and Indirect Tax Survey. 

 

Danmark ligger fortsat klart over det europæiske gennemsnit med en selskabsskat på 25 pct. Flere lande, heriblandt Sverige, har annonceret, at man vil sænke skatten yderligere i 2013.

 

"De store fald i selskabsskatten, som vi ellers har set i nogle år, ser ud til at være stoppet, men et par lande er ret offensive i deres bestræbelser på at lokke store internationale virksomheder til. Sverige sænker således sin selskabsskat fra 25 pct. til 22 pct. i 2013, hvilket er markant," siger leder af KPMG's skatteafdeling, Martin Nielsen.

 

Han peger på, at også Storbritannien barsler med en nedsættelse af landets selskabsskat.

Men selvom tendensen er, at selskabsskatten er faldende, vil den aldrig forsvinde helt.

 

"Overskud og profit vil altid blive beskattet, da det er det, både regeringer og befolkning gerne vil have. Men i takt med at virksomhederne bliver mere og mere internationale, vil vi se flere og flere diskussioner om hvor og hvor meget, virksomhederne skal betale i skat," vurderer Martin Nielsen.

 

"Selskabernes effektive skat i de enkelte lande er endvidere påvirket af forskelle i lokale regler for fradragsret for udgifter mv. Her ses i mange lande særligt stramninger af adgangen til fradragsret for finansieringsudgifter samt begrænsninger i muligheden for fremførsel af underskud. Områder hvor Danmark også har skærpet reglerne og som kan resultere i, at den effektive skatteprocent er højere end 25 pct.," fortsætter han.

 

Mere moms - flere afgifter
I takt med at selskabsskatterne falder, skal der findes andre indtægterne til statskasserne. Og her peger pilen på øget moms og afgifter.

 

"Vi forventer, at det gennemsnitlige niveau for moms og afgifter vil stige i 2013, da statskasserne rundt om i Europa og resten af verden mangler penge, og afgifter ses som en kilde til en stabil indtægt. Der er dog ikke noget, der tyder på, at vi i Danmark vil opleve en stigning af momsen. Og det kan betyde, at vi måske vil se, at andre lande nærmer sig det relativt høje danske niveau," siger Martin Nielsen.

 

Den gennemsnitlige selskabsskat i EU lå i 2012 på 22,6 pct., mens den i OECD lå på 25,3 pct.

 

 

Tabel over gennemsnitlig selskabsskat i udvalgte regioner (Kilde: KPMG):

 

Region

Selskabs-skat i 2011

Selskabs-skat 2012

% - vis Stigning eller fald

Afrika

28.55%

29.02%

 0.47%

Nord-amerika

34%

33%

  ↓1%

Asien

23.1%

22.89%

0.4%

Europa

20.88%

20.5%

0.38%

Latin- amerika

29.02%

28.3%

0.72%

Oceanien

28.6%

28.6%

-

EU

22.8%

22.6%

0.2%

OECD

25.50%

25.25%

0.25%

Gennemsnit Globalt set

24.52%

24.43%

0.09%

 

 

 

Kontakt os

Kontakt os
Martin Nielsen
Leder af skatteafdelingen i KPMG
Telefon: 25 29 35 96
martinnielsen@kpmg.dk