Danmark

Oplysninger

  • Type: Pressemeddelelse
  • Dato: 16-11-2012

Nyt lovforslag påvirker udstationerede 

Regeringen har efter længere tids debat besluttet at forslå en genindførelse af muligheden for skattefritagelse af danskere, der er udstationeret i mere end 6 måneder. Lavere personfradrag og højere bundskat står for finansieringen.

Skatteministeren har torsdag 16. november fremsat lovforslag om bl.a. genindførelse af ligningsloven § 33 A (mulighed for fritagelse for dansk beskatning af lønindkomst ved ophold uden for det danske rige i mindst 6 måneder).

 

Det følger af lovforslaget, at bestemmelsen genindføres i uændret form og med virkning fra det tidspunkt, hvor den blev ophævet, dvs. den 20. september 2012.

 

Herved bliver retsstillingen den samme som før ophævelsen. Det betyder, at personer, som har taget ophold uden for riget, vil være omfattet af bestemmelsen, uanset hvornår opholdet uden for riget er påbegyndt. Der er altså med andre ord ingen overgangsregel eller lignende i forbindelse med genindførelsen af bestemmelsen.

 

Denne skattelempelse samt lempelser af visse forbrugerafgifter finansieres ved en reduktion af personfradraget med 900 kr. samt en forhøjelse af bundskatten med 0,19 pct. point. I den forbindelse forhøjes det såkaldte skrå skatteloft – den maksimale skat på ”den sidst tjente krone” – fra 51,5 pct. til 51,7 pct. (efter 8 pct. AM-bidrag og ekskl. kirkeskat), idet det derved sikres, at bundskatteforhøjelsen også rammer topskatteydere i kommuner, hvor den samlede skatteprocent overstiger skatteloftet.

 

Dette skal i henhold til loftforslaget være gældende fra og med indkomståret 2013.

 

Lovforslaget er planlagt til 1. behandling i Folketinget den 27. november 2012 og ønskes vedtaget inden jul.
 

Kontakt os

Per Ørtoft Jensen
Partner i KPMG
Telefon: 25 29 32 39
pojensen@kpmg.dk