Danmark

Oplysninger

  • Type: Pressemeddelelse
  • Dato: 14-05-2012

Blot hver fjerde bestyrelse tager risikostyring meget alvorligt 

Selvom antallet af bestyrelser, der tager risikostyring meget alvorligt er firdoblet fra før finanskrisen til nu, er det stadig blot i hver fjerde, at det er tilfældet. Det viser en undersøgelse foretaget for revisions- og rådgivningsfirmaet KPMG.

Finanskrisen har fået langt flere bestyrelser ude i virksomhederne til at tage risikostyring mere seriøst, og antallet af bestyrelser, der tager netop risikostyring mere alvorligt, er således firedoblet siden finanskrisen. Men det kommer fra et så lavt niveau som 10 pct., og i dag er det derfor blot 41 pct. af de adspurgte bestyrelser, der tager risikostyring meget alvorligt.

 

Undersøgelsen bygger på interviews med ledere af 177 større globale virksomheder.

 

"Selvom det er tydeligt, at langt flere bestyrelser og bestyrelsesmedlemmer tager risikostyring meget mere alvorligt nu end før finanskrisen, er det alligevel overraskende, at det kun 41 pct., der svarer sådan," senior manager i KPMG Martin Vilsøe.

 

Han peger på, at mange virksomheder endnu er i et tidligt stadie hvad angår risikostyring, og derfor har mange forbedringsmuligheder, når det kommer at integrere risikoaspektet i bestyrelsens arbejde.

 

"I nogle virksomheder ved bestyrelsesmedlemmer desværre alt for lidt om risikostyring, og hvordan man effektivt håndterer de risici, som nye strategier og forretningsmodeller uundgåeligt vil medføre. Det kan blandt andet omfatte, hvilke spørgsmål man skal stille sin direktion, og hvilke områder man bør fokusere på. Men med mere fokus kommer også mere erfaring, hvilket vil gøre virksomhederne mere robuste," lyder det fra Martin Vilsøe.

 

På den anden side viser undersøgelsen også, at mange bestyrelser og virksomhedsledere anerkender behovet for øget og bedre risikostyring og der bliver da også afsat flere ressourcer til at håndtere dette område end tidligere. Desuden har myndigheder og andre interessenter stigende fokus på området

 

"Vi kan se, at mange er ved at få øjnene op for begrebet risikostyring og vigtigheden heraf. Eksempelvis er der et langt større pres fra myndigheder og politikere, der stiller stadig flere krav, som bestyrelsesmedlemmer skal leve op til. Men trods det pres, ser vi mange virksomheder gå videre end dette og som forsøger at skabe håndgribelig værdi, ved effektiv risikostyring. Det mener vi også er vejen frem, og kan se øget efterspørgsel efter dette," siger Martin Vilsøe.

 

Kontakt

Christian Boserup
Partner i KPMG
Telefon: 25 29 39 48
cboserup@kpmg.dk