Danmark

Oplysninger

  • Type: Pressemeddelelse
  • Dato: 05-11-2012

Antallet af erstatningssager eksploderet 

Siden Ligebehandlingsnævnet blev nedsat i 2009 er antallet af afgørelser eksploderet. Således blev der i hele 2009 truffet 64 afgørelser, mens der indtil videre i 2012 er blevet truffet 159 stk. Folk er i stigende grad blevet opmærksomme på deres rettigheder og eksistensen af nævnet, lyder vurderingen fra revisions- og rådgivningsfirmaet, KPMG.

Antallet af diskriminationssager er gennem de seneste år eksploderet, og siden Ligebehandlingsnævnet i 2009 blev oprettet som klageinstans, er antallet af afgørelser omtrent tredoblet. I 2011 var der således 191 afgørelser, mens der i 2009 blot var 64. I 2010 var der 122 afgørelser, og indtil videre har der i 2012 været 159 afgørelser. Tallene dækker både over sager, hvor der er blevet tilkendt erstatning, og de sager hvor der ikke er.

 

"Det tyder på, at danskerne har taget Ligebehandlingsnævnet til sig, og at flere og flere efterhånden er klar over, at det eksisterer. Men tallene dækker kun over antallet af afgørelser, og ikke over hvor mange der rent faktisk klager til nævnet. Det tal er uden tvivl langt højere, og folk tør i stigende grad stille arbejdsgiverne til regnskab for deres handlinger, hvis man føler sig uretfærdigt behandlet. Og så skal man heller ikke glemme, at det er gratis at indgive klage," siger leder af arbejds- og ansættelsesret i KPMG, Julie Gerdes. 

 

Ligebehandlingsnævnet behandler sager inden for arbejdsmarkedet, der omhandler forskelsbehandling og diskrimination på grund af eksempelvis køn, race, alder, handicap og lignende. Således behandler nævnet eksempelvis klager fra folk der føler sig diskrimineret i deres fitnesscenter og fra folk der føler sig uretmæssigt fyret. Så nævnets afgørelser spænder vidt.

 

"Vi ser i stigende grad, at folk der føler sig forskelsbehandlet på arbejdsmarkedet klager. Det gælder både klager over ikke at blive, ansat og hvis folk føler, at de er blevet afskediget på et uretfærdigt grundlag. Eksempelvis hvis de er gravide, har en vis alder elle en kronisk lidelse"siger Julie Gerdes, og fortsætter:

 

"Reglerne om forbud mod forskelsbehandling er meget komplicerede. Der er derfor rigtig mange arbejdsgivere, som kører overfor rødt uden at vide det. Da det som oftest er virksomheden, som har bevisbyrden for, at fyringen ikke er sket på baggrund af ulovlige forhold som graviditet, alder, handicap mv. så er det afgørende, at arbejdsgiverne er klar over de skrappe regler, som er på området", afslutter Julie Gerdes.

 

Foruden sagerne i Ligebehandlingsnævnet er der også en lang række sager ved landets domstole, voldgiftssager foruden alle de indgåede forlig, der aldrig ender i offentlighedens lys.
 

Kontakt os

Julie Gerdes
Leder af Arbejds- og ansættelsesret i KPMG
Telefon: 25 29 34 03
juliegerdes@kpmg.dk