Danmark

Oplysninger

  • Dato: 12-04-2012

Modernisering af fondslovgivningen 

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn har nedsat et udvalg, der skal give erhvervsfondslovgivningen et serviceeftersyn.
Udvalget skal komme med forslag til en modernisering af lovgivningen inden udgangen af i år. Udvalget bliver bredt sammensat og kommer til at bestå af personer med indgående kendskab til erhvervsfondsmodellen. Formand for udvalget bliver Finn L. Meyer, partner i revisions- og rådgivningsfirmaet KPMG.
 

Kontakt

Finn L. Meyer

Partner i KPMG

Telefon 25 29 32 51

flmeyer@kpmg.dk