Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Om KPMG
  • Type: Pressemeddelelse
  • Dato: 31-03-2011

Tilfredsstillende 2010 hos KPMG 

Revisions- og rådgivningsfirmaet KPMG er kommet tilfredsstillende ud af 2010 med stærke pengestrømme. Forventningerne ved indgangen til sidste år var en beskeden vækst, men markedets efterspørgsel har været mindre end forventet, hvilket har medført en beskeden omsætningstilbagegang.

Revisions- og rådgivningsbranchen synes at komme lidt senere ud af finanskrisen end det øvrige erhvervsliv, og det har afspejlet sig i KPMG's resultat for 2010. KPMG realiserede en nettoomsætning på 1.459 mio. kr., hvilket er en tilbagegang på 7 pct. i forhold til 2009. Egenproduktionen, som driver værdiskabelsen, udgjorde 1.390 mio.kr., hvilket kun er en tilbagegang på 4 pct.

 

Resultatet før skat udgjorde 29 mio. kr., hvilket er en tilbagegang på 5 mio. kr. sammenlignet med året før, hvor resultatet var 34 mio. kr. Pengestrømmen fra driften udvikler sig positivt med 105 mio.kr., hvilket er en stigning på 141 mio.kr. sammenlignet med året før.

 

"Vi er naturligvis ikke tilfredse med negativ vækst, men set i lyset af den økonomiske krise mener vi, at omsætningsudviklingen er acceptabel. Resultatet for 2010 betragter vi som tilfredsstillende i lyset af den økonomiske udvikling, mens udviklingen i pengestrømmene er meget positiv. Efterspørgslen i markedet har været noget lavere end forventet, og i 2010 har vi oplevet en vis tilbageholdenhed hos mange virksomheder, når det kommer til køb af revisions- og rådgivningsydelser," siger administrerende direktør Jesper Koefoed.    

 

I 2011 forventer KPMG en beskeden omsætningsstigning og en beskeden fremgang i resultatet. Det er blandt andet forventningerne til øget efterspørgsel i markedet, der ligger til grund herfor.  

 

"Virksomhederne har en lang række udækkede og opsparede behov, som er kommet tydeligere frem under finanskrisen, og som der nu skal tages hånd om. Vi har desuden forholdsvis tidligt tilpasset vores organisation til de nye markedsvilkår, og vi føler derfor, at vi står godt rustet til fremtiden. Kombineret med forventningerne til øget aktivitet i markedet, er vi derfor beherskede optimister i forhold til resultatet for 2011," siger Jesper Koefoed.

 

 

Kontakt

Jesper Koefoed
Senior Partner og adm. direktør
Telefon: 73 23 35 36
jkoefoed@kpmg.dk

 

Michael Basland
Presse- & kommunikationschef
Telefon: 73 23 30 47
mbasland@kpmg.dk