Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Advisory, People Services, Ansættelses- og arbejdsret, Tax
  • Type: Pressemeddelelse
  • Dato: 07-03-2011

Stor erstatning til fyret medarbejder med ondt i ryggen 

En bank fyrede en bankrådgiver grundet stort sygefravær som følge af en kronisk ryglidelse. Ny afgørelse fra Ligebehandlingsnævnet viser dog, at det var i strid med reglerne, og den fyrede fik derfor erstatning på ni måneders løn.

Mange danskere har i højere eller mindre grad ondt i ryggen. Hos nogle kan det være så alvorligt, at de ofte er sygemeldte, og derfor kan have vanskeligt ved at varetage et arbejde. Men derfor er en fyring ikke altid lovlig. Det viser en ny afgørelse fra Ligebehandlingsnævnet.

 

Helt konkret handler sagen om en bankrådgiver, som var født med en ryglidelse. Ryglidelsen betød, at medarbejderen efter mange års ansættelse var nødt til at overgå til et fleksjob i banken. Bankrådgiveren blev efter ca. 1 år i fleksjobbet sygemeldt på grund af stress og depression.

 

Sygefraværet var langvarigt, og efter ca. et halvt års uafbrudt sygefravær, valgte banken at opsige hende. Det fik medarbejderen til at indbringe sagen for Ligebehandlingsnævnet, da hun mente, at opsigelsen var begrundet i hendes ryglidelse, og derfor i strid med forskelsbehandlingsloven.

 

"Og det gav nævnet hende altså ret i. Nævnet henviste til, at hendes rygskævhed var så alvorlig, at der var tale om et handicap omfattet af forskelsbehandlingsloven. Den afgørelse kostede således virksomheden en erstatning til den fyrede medarbejder på ni måneders løn, hvilket svarede til 275.000 kr.," siger leder af arbejds- og ansættelsesret i revisions- og rådgivningsfirmaet KPMG, Julie Gerdes.

 

Er en medarbejder ofte væk og giver sygemeldingen arbejdsgiveren driftsmæssige problemer kan en fyring være lovlig. Der er dog visse krav som arbejdsgiveren skal opfylde, før man kan skride til så drastisk en løsning, som en fyring er. 

 

"Denne afgørelsen understreger, at arbejdsgiverne skal træde varsomt, når sygefraværet skyldes et handicap. Ellers kan det koste dyrt, da opsigelsen kan være i strid med forskelsbehandlingsloven, som forbyder opsigelse begrundet i et handicap. Og i sådanne tilfælde er det arbejdsgiveren, der skal bevise, at fyringen ikke skyldes medarbejderes eventuelle handicap," siger Julie Gerdes.

 

Kontakt

Julie Gerdes
Leder af Arbejds- og ansættelsesret
Telefon 25 29 34 03
juliegerdes@kpmg.dk