Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Tax, Transfer Pricing, Transfer Pricing
  • Type: Pressemeddelelse
  • Dato: 16-05-2011

SKAT sender milliardregning til multinationale virksomheder 

SKAT sender regninger for milliarder ud til multinationale selskaber i Danmark efter myndighederne har gennemgået virksomhedernes interne handler. Og landenes jagt på skatteprovenu er intensiveret efter finanskrisen, vurderer revisions- og rådgivningsfirmaet, KPMG.

SKAT er på jagt efter milliarder, når de i disse dage sender regninger ud til de multinationale virksomheder efter at have kontrolleret deres interne handler på tværs af landegrænser. Det der også kaldes transfer pricing. Og den jagt plejer at resultere i en milliardregning til de multinationale virksomheder, der blandt andet opererer i Danmark. De transfer pricing sager, som SKAT de seneste år har taget fat på, har således været en guldrandet forretning for statskassen, da SKAT har foretaget årlige forhøjelser i milliardklassen.

 

"Pga. en forældelsesfrist d. 1. maj, er det højtid for transfer pricing i disse dage. SKAT sender mange forhøjelser ud til virksomhederne, og der vil med stor sandsynlighed være en række virksomheder, som får sig en stor overraskelse når brevet fra SKAT dumper ind ad døren. Vi kender dog ikke de konkrete tal fra SKAT endnu, men sat i perspektiv blev der i 2009 gennemført forhøjelser i 32 transfer pricing sager i Danmark, hvor virksomhederne tilsammen fik forhøjet deres skattepligtige indkomst med 15,3 milliarder kr. Sammenligner man dette tal med den samlede opkrævede selskabsskat i 2009, som var på 26,3 milliarder kr., taler tallene deres tydelige sprog, selvom forhøjelserne ikke nødvendigvis er endelige," siger partner i KPMG, Henrik Lund.

 

Helt præcist hvad de enkelte virksomheder skal betale, bliver ikke offentliggjort.

 

"Men de danske skattemyndigheder er ikke virksomhedernes eneste udfordring. De skal tage hensyn til mange forskellige nationale lovgivninger, og vi ser ofte, at virksomhedernes transfer pricing-politikker bliver udfordret af ét lands skattemyndigheder, mens de accepteres i et andet. Selvom begge lande bruger de samme OECD-retningslinjer. Og den kompleksitet gør det svært for virksomhederne at navigere," siger Henrik Lund.

 

Når virksomheden får en forhøjelse af den skattepligtige indkomst, medfører det som udgangspunkt dobbeltbeskatning, såfremt virksomheden ikke får lempet den danske skattebetaling i en udenlandsk skattebetaling.

 

"Nu er det nu engang de færreste virksomheder som accepterer at blive dobbeltbeskattet - og med god grund - og virksomhederne skal derfor tage stilling til, hvordan de vil forholde sig, fx om de vil klage i det nationale retssystem, eller om de vil lade SKAT indgå i dialog med de udenlandske skattemyndigheder for at undgå dobbeltbeskatningssituationen. Det kan være lidt af en jungle at finde ud af, hvilken løsning der er den bedste for virksomheden. SKAT's arbejde er derfor langt fra forbi, idet de ofte må til udlandet og få de udenlandske skattemyndigheder til at acceptere en tilsvarende lavere skattepligtig indkomst - dette også selv om flere politikere og journalister har været hurtige på aftrækkeren til at indtægtsføre SKAT's forhøjelser i Danmark," siger Henrik Lund.

 

Han fortæller, at der på verdensplan gennem de seneste år er kommet markant fokus på virksomhedernes skattebetaling. Det hænger bl.a. sammen med en hård finanskrise, hvor mange lande har kunnet se at skatteindtægterne er raslet ned, som følge af øget arbejdsløshed og et markant mindre privatforbrug. 

 

"Flere og flere koncerner, der opererer internationalt, oplever i øjeblikket, at myndighederne mange steder i verden stiller skarpt på transfer pricing. Myndighederne bruger flere ressourcer og har fået mere erfaring med at kontrollere virksomhederne. Og finanskrisen har betydet færre indtægter til statskasser, hvilket betyder, at mange lande i høj grad er i færd med at sikre deres skatteindtægter. Med øget fokus på transfer pricing som konsekvens," lyder det fra Henrik Lund.

 

Kontakt os

Henrik Lund
Partner
Telefon: 73 23 32 89
hlund@kpmg.dk