Danmark

Oplysninger

  • Branche: Transport, Transport
  • Type: Pressemeddelelse
  • Dato: 19-01-2011

Investeringer afgørende for vejtransportbranchen 

Den danske vejtransportbranche presses af en stadig hårdere udenlandsk konkurrence, af investorer og kreditorer, der kræver effektivitet og rentabilitet. Det stiller store krav til branchen, som bør investere i nye værktøjer, hvis ikke kampen om kunderne skal tabes.

Syd for grænsen er der store investeringer i gang i vejtransportbranchen, der i samarbejde med kunden ofte er bedre til at planlægge logistikken og udnytte moderne teknologi i det daglige arbejde end tilfældet er i Danmark. Det giver blandt andet tyske og hollandske vognmænd en konkurrencefordel, som kan få konsekvenser for den danske branche, hvor effektiviteten ikke forbedres ligeså hurtigt.

 

"Det gælder for de danske vognmænd om at komme i gang med investeringer så hurtigt som muligt. Der er en masse værktøjer, som slet ikke bliver udnyttet i dag, men som kan gøre forretningen langt mere effektiv, og dermed styrke indtjeningen," siger partner i revisions- og rådgivningsfirmaet KPMG, Kaj Glochau.

 

Han peger på skibsfarten som et glimrende eksempel på, at god logistisk styring kan forhindre, at vognmændene kører rundt med halvtomme biler, eller i det hele taget ikke udnytter kapaciteten optimalt.

 

"Meget få danske vognmænd anvender i dag it-løsninger til kapacitetsoptimering i særlig udstrakt grad. Det gør man andre steder i verden. Man benytter intelligente transportsystemer, så man hele tiden - og i god tid - er klar over, hvornår ens kunder skal bruge transport. Oplysningerne behandles i avancerede ruteplanlægningssystemer, som med udgangspunkt i de enkelte transportenheders aktuelle og forventede placeringer sikrer optimal udnyttelse af såvel transportmateriel som chaufførernes køre-/hviletid" siger Kaj Glochau.

 

Et andet væsentligt aspekt er miljøet. Forbrugere og politikere vil have at transportsektoren er så grøn og miljørigtig som mulig, og der er fra politisk hold taget mange initiativer i den retning.

Men transportbranchen må også selv fremstå som ansvarlige og villige til at gøre sit for et bedre miljø. Og også her vil investeringer i nye og effektive værktøjer hjælpe branchen fremad, og samtidig styrke den i den internationale konkurrence.

 

"Hvis transportbranchen gør hvad de kan for at fremstå så ansvarlige som muligt i forhold til udnyttelse af ressourcer og lignende, er der efter min vurdering bedre chancer for at politikerne vil være tilbøjelige til at imødekomme de ønsker, som branchen måtte have. Eksempelvis nedsættelse af afgifterne på mere miljøvenligt brændstof, som vil komme både erhverv og miljø til gode," vurderer Kaj Glochau.

 

Kontakt

Kaj Glochau
Partner
Telefon 73 23 58 14
kglochau@kpmg.dk