Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Advisory, People Services, Ansættelses- og arbejdsret, Tax
  • Type: Pressemeddelelse
  • Dato: 21-09-2011

Dyrt at fyre det grå guld 

Man må ikke fyre sine medarbejdere på grund af deres alder, og det kan være en overordentligt dyr affære, hvis det alligevel sker. En medievirksomhed blev således dømt til at betale 300.000 kr. i erstatning til en medarbejder, der blev ulovligt fyret

Selvom økonomien er i skidt forfatning, og virksomheden er tvunget til at gennemføre en sparerunde og foretage opsigelser, må man ikke sige farvel til de ældste medarbejdere bare fordi, de er de ældste. Man skal kunne dokumentere, at det er de ringeste, man skiller sig af med.

 

Det måtte en medievirksomhed sande, da man som led i en større sparerunde blandt andet fyrede en 63-årig medarbejder. Virksomheden kunne ikke bevise, at alder ikke var grundlaget, og havde oven i købet fremlagt et diagram, som viste, at størstedelen af de fyrede medarbejdere var over 50 år. Kvinden indbragte derfor sagen for domstolene.

 

"Østre Landsret gav kvinden medhold og lagde vægt på, at der var skabt en formodning for, at kvinden var blevet udvalgt på baggrund af hendes alder. Det betød, at arbejdsgiveren skulle bevise, at den opsagte kvinde var mindre egnet til at arbejde med flere af medievirksomhedens produkter og på tværs af flere medier end de øvrige medarbejdere," siger leder for arbejds- og ansættelsesret i KPMG, Julie Gerdes.

 

Det kunne arbejdsgiveren ikke og blev herefter dømt til at betale kvinden en godtgørelse på 300.000 kr. for ulovlig opsigelse i strid med forskelsbehandlingsloven.

 

Ved udvælgelsen af medarbejdere, som skulle fyres, lagde virksomheden vægt på, om deres kompetencer var brede nok til at arbejde med forskellige medier. I den forbindelse var den 63-årige blevet vejet og fundet for let, da hun primært havde arbejdet med radioproduktion

 

Medarbejderen mente på den anden side, at hun sagtens kunne have varetaget andre funktioner i virksomheden, og at hun udelukkende var blevet opsagt på grund af sin alder.

 

"En fyring skal være sagligt begrundet. Det er virksomhederne, der skal bevise at det ikke er faktorer som alder, køn, religion eller andre ulovlige kriterier, der ligger til grund for en eventuel afskedigelse. Det kunne virksomheden ikke i dette tilfælde, og man skal som arbejdsgiver derfor tænke sig om, når man skal udvælge de medarbejdere, som skal opsiges i en fyringsrunde, " siger Julie Gerdes.

 

Kontakt

Julie Gerdes
Leder af arbejds- og ansættelsesret
Telefon: 73 23 34 03
juliegerdes@kpmg.dk