Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Tax, Selskabs- og koncernbeskatning, Moms told og afgifter
  • Type: Pressemeddelelse
  • Dato: 19-10-2011

Dansk selskabsskat fortsat i europæisk top 

Den danske selskabsskat fortsætter med at være et pænt stykke over det europæiske gennemsnit. Moms og afgifter fortsætter med at stige. Det viser en undersøgelse foretaget af revisions- og rådgivningsfirmaet KPMG.

På globalt plan ser det ud til, at den efterhånden velkendte historie om faldende selskabsskatter og stigende moms og afgifter fortsætter i 2011. Men de store fald man har set tidligere, ser ud til at være et overstået kapitel. Til gengæld ser vi fortsat et skifte mod flere indirekte skatter som moms og afgifter. Det viser den årlige skatteundersøgelse, Corperate and Indirect Tax Survey, som er foretaget af KPMG. Og det stiller virksomhederne over for en række udfordringer.

 

KPMG's undersøgelse viser, at den gennemsnitlige selskabsskat i Europa er steget en smule til 20,12 pct. fra 19,98 pct. sidste år. Den danske ligger fortsat på 25 pct.

 

"Det ser ud til, at selskabsskatterne rundt om i verden har fundet deres leje. I hvert fald for en stund, og vi ser ikke de store fald, som vi har oplevet i de foregående år. Til gengæld ser det ud til, at tendensen mod stigende afgifter og andre indirekte skatter fortsætter, selvom niveauet har været rimeligt stabilt gennem det seneste år.  Det stiller krav til virksomhederne, der skal kunne håndtere denne situation, og være i stand til at leve op til nye og mange gange komplicerede regler på skatteområdet," siger leder af skatteafdelingen i KPMG, Søren Sønderholm. 
 

Afgifter giver stabile indtægter 
Myndigheder over hele verdens sætter i stadig stigende grad deres lid til moms og afgifter, som også giver staten indtægter i krisetider modsat skat på indkomst og indtjening, som kan falde i tider med krise og smalhals.

 

"Myndighederne i Danmark og andre lande overvejer, hvordan de sikrer flest mulige skatteindtægter til statskasserne, og sammenlignet med indkomstskatter er moms og afgifter mindre påvirket af de økonomiske op- og nedture. Samtidig bliver man som land nødt til at være konkurrencedygtig og attraktiv for at tiltrække virksomheder og deres ansatte, som jo potentielt lægger mange penge i statskasserne. Det skaber det dilemma, som mange skattemyndigheder står over for i disse dage," siger Søren Sønderholm.

 

Han vurderer, at de multinationale virksomheder i stadig stigende grad vil have fokus på hvilken skattelovgivning, der er i de forskellige lande, og at det vil have stor indflydelse på, hvor de beslutter sig for at investere.

 

"Virksomhederne vil have enkle og gennemskuelige regler og en så høj grad af forudsigelighed som muligt, så de ved hvilke rammer de har at operere inden for. Og kan man ikke tilbyde det, risikerer man at blive fravalgt. Og det gælder også for Danmark," siger Søren Sønderholm.

 

Kontakt

Søren Sønderholm
Direktør og leder af skatteafdelingen i KPMG
Telefon: 73 23 33 18
soerensonderhlm@kpmg.dk

Corperate and Indirect Tax Survey

Corperate and Indirect Tax Survey

Den danske selskabsskat fortsætter med at være et pænt stykke over det europæiske gennemsnit. Moms og afgifter fortsætter med at stige.