Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Advisory, People Services, Ansættelses- og arbejdsret
  • Type: Pressemeddelelse
  • Dato: 01-02-2011

Chefen må ikke spørge til sygdom 

Chefen må gerne ringe til dig, når du er syg for at høre, hvornår du er tilbage, og hvilke arbejdsopgaver der kan flyttes til andre medarbejdere. Med mindre sygdommen forværres af, at chefen ringer til dig, eksempelvis fordi du er sygemeldt pga. stress. Men at spørge ind til hvad du konkret fejler, må vedkommende ikke. Gør din chef det, kan du have ret til erstatning, og det er derfor vigtigt for virksomhederne at have en sygefraværspolitik, vurderer revisions- og rådgivningsfirmaet, KPMG.

"Hvad fejler du?" Ikke et spørgsmål chefen må stille, hvis du er syg. Men han eller hun må som udgangspunkt gerne ringe til dig, når du er sygemeldt, og du har som medarbejder egentlig pligt til - så vidt som sygdommen nu tillader det - at bistå virksomheden i at driften kan fortsætte så godt som muligt, indtil du er tilbage på pinden.

 

"Medarbejdernes sygefravær pålægger hver eneste dag danske virksomheder store udgifter. Derfor er det vigtigt, at virksomhederne har styr på håndteringen af medarbejdere, som melder sig syge. Det kan nemlig være ganske afgørende for virksomhedens drift, at virksomheden kan omfordele hastende arbejdsopgaver og flytte møder fra den syge medarbejder til virksomhedens øvrige medarbejdere," siger leder af arbejds- og ansættelsesret i KPMG, Julie Gerdes.

 

Men når det kommer til at høre medarbejderen i detaljer om, hvad vedkommende fejler, bør virksomheden træde varsomt. En større virksomhed er eksempelvis blevet dømt til at betale en godtgørelse på 10.000 kr. til en medarbejder, som på en sygefraværssamtale følte sig frittet ud om, hvad medarbejderen fejlede - selvom medarbejderen faktisk selv var begyndt at tale om, hvad der var galt.

 

"Til gengæld må man som chef gerne spørge om, hvornår, hvordan og hvorledes medarbejderen kan vende tilbage til arbejdet. Man kan også overfor den syge medarbejder fremlægge, hvilke tiltag og ændringer, som virksomheden har mulighed for at tilbyde for at få medarbejderen tilbage på holdet, siger Julie Gerdes

 

Siden januar 2010 har det ved længerevarende sygdom været lovpligtigt for arbejdsgiverne at afholde mindst én sygefraværssamtale med medarbejderen senest 4 uger efter første sygefraværsdag.

 

"Formålet med disse samtaler er, at arbejdsgiveren skal undersøge mulighederne for, at medarbejderen kan vende hurtigere tilbage til virksomheden, eksempelvis ved en omplacering eller ved, at medarbejderen kommer på nedsat tid - hvis dette altså er driftsmæssigt muligt for arbejdsgiveren. Men arbejdsgiveren skal altså være yderst varsom med at stille de rigtige spørgsmål på disse sygefraværssamtaler. Ellers kan det koste dyrt, siger Julie Gerdes.

 

Kontakt

Julie Gerdes
Leder af arbejds- og ansættelsesret
Telefon 25 29 34 03
juliegerdes@kpmg.dk