Danmark

Oplysninger

  • Type: Pressemeddelelse
  • Dato: 15-02-2010

Virksomhedens CFO skal tage styringen 

Danske virksomheder har klaret sig gennem uvejret, men ser fortsat mørke skyer i horisonten. Mange har gennemført tilpasninger i organisationen og reduceret omkostningerne i forhold til et mindre aktivitetsniveau. Effekten af tilpasningerne er begyndt at vise sig på bundlinjen, men mange virksomheder vil fortsat søge muligheder for optimering.

Mulighederne for fortsat at reducere omkostningerne ved at reorganisere og optimere interne processer og forretningsgange vil også være afgørende i 2010.Det viser KPMG's Middle Market Survey - en omfattende undersøgelse af erhvervsklimaet og fremtidsudsigterne i 3.200 mellemstore virksomheder på tværs af Danmark, Tyskland, Storbritannien, Irland, Belgien, Spanien, Frankrig og Italien.

 

Øverst på listen over projekter, som landene forventer at implementere over de kommende to år, står intern reorganisering og optimering (65 %).Men hvor overskriften for de projekter, der blev gennemført i 2009, var forsvar af bundlinjen, handler projekterne i 2010 om forberedelse og parathed til begyndende vækst.  

 

Per Troelsgaard Sloth, Director i KPMG's Business Performance Service, peger på, at virksomhederne nu bør rette blikket mod at frigøre tilstrækkelige ressourcer til at kunne udvikle de værdier, der sikrer virksomhedernes konkurrenceevne på lidt længere sigt. Dette betyder fortsat fokus på reorganisering og på at optimere de nyeprocesser og forretningsgange, der er etableret.

 

"I krisetider udstilles svagheder i bl.a.budgetprocessen og -styringen,fordi budgetterne er præget afusikkerhed og usikre forecasts.I den aktuelle situation er det derfor helt centralt at have styr på budgetprocessen og -styringen, da det er herfra ledelsen kan få værdifuld indsigt i om de prioriteringer og projekter, der er besluttet, også bliver gennemført og leverer de forventede resultater.Her er der ofte gode muligheder for at opnå forbedringer," sigerPer Troelsgaard Sloth.

 

Budgetter med 14 dages levetid

 

Undersøgelser, der specifikt omhandler budgettering, viser, at 70 % ikke kan budgettere mere end tre måneder frem. Heraf kan 1/3 kun budgettere to uger frem. Mange virksomheder oplever desuden, at budgetprocessen i løbet af de seneste måneder er blevet mere omfattende og tidskrævende på grund af markedets usikkerhed, og de stiller spørgsmålstegn ved brugbarheden af budgetterne.

 

"For mange kan det synes formålsløst at budgettere, når omgivelserne er så ustabile og uforudsigelige som i øjeblikket, men det er om muligt endnu vigtigere nu. Værdien ligger ikke kun i de konkrete planer, men i høj grad også i selve overvejelserne og planlægningsprocessen. Budgetteringen kan ofte simplificeres, men virksomhederne bør indføre rullende rapportering med hyppig opdatering og dermed bedre overblik. Det forbedrer mulighederne for at reagere effektivt på ændringer i markedet og gør det lettere at håndtere cash flow. Samtidig opnås overblik over risici,"lyder

anbefalingen fra Per Troelsgaard Sloth

 

Den økonomiansvarlige spiller afgørende rolle

 

Et øget fokus på intern optimering - og dermed på budgettering og forecasting - stiller krav til virksomhedernes økonomiansvarlige. De virksomheder, der har succes med budgetlægningen, ændrer processen, og budgetterne spiller en anden og mere aktiv rolle og skal sikre muligheden for hurtig omstilling.

 

"Den økonomiansvarlige spiller en afgørende rolle i tider med økonomisk usikkerhed. Evnen til at levere præcis og troværdig finansiel information er kerneopgaven for økonomifunktionen, og behovet for bedre prognoser, planlægning af scenarier og budgetlægning har aldrig været vigtigere. Den nuværende usikkerhed i markedet har blot forstærket behovet for at få de rigtige oplysninger på det rigtige tidspunkt", siger Per Troelsgaard Sloth.

 

For yderligere oplysninger, kontakt:


Per Troelsgaard Sloth
Director, Business Performance Services i KPMG
Telefon 25 29 46 74
ptsloth@kpmg.dk

 

FAKTA

 

Få styr på budgetterne: KPMG's fem anbefalinger til virksomhedensCFO

 

1. Sørg for rullende budgettering med hyppige opdateringer af budgettet

 

2. Indarbejd scenarie- og følsomhedsanalyser med større fokus på risici

 

3. Sørg for hyppigere rapportering til ledelsen

 

4. Simplificer budgetteringen (færre budgetlinjer) og anvend standardiserede modeller på tværs af virksomheden

 

5. Hav tæt kommunikation mellem økonomifunktionen og virksomhedens andre afdelinger, fx salg & marketing