Danmark

Oplysninger

  • Branche: Ejendom og entreprise, Ejendom og entreprise
  • Type: Pressemeddelelse
  • Dato: 09-12-2010

Succes i byggebranchen kræver globalt udsyn 

Den europæiske byggebranche ser ikke helt så dystert på fremtiden, som da finanskrisen var på sit højeste, men de europæiske regeringers hjælpepakker har ikke hjulpet, mener branchen. En international undersøgelse med deltagelse af 140 virksomheder foretaget af revisions- og rådgivningsfirmaet KPMG (Global Construction Survey, Adapting to an Uncertain Environment) viser, at det er i Asien, væksten vil være. Kig ud over landets grænser lyder rådet.

I mange brancher kan man efterhånden skimte lys efter det mørke, som den globale finanskrise begravede verden i. Og det gælder for så vidt også byggebranchen, selvom optimismen fortsat er yderst behersket. I hvert fald i Europa. En stor undersøgelse fra revisions- og rådgivningsfirmaet KPMG viser da også, at det hovedsagligt vil være i Asien, at byggelysten blomstrer, mens man fortsat er mere tilbageholden på de europæiske markeder.

 

"Det er derfor utroligt vigtigt, at de danske virksomheder i byggebranchen kigger på markeder, der ligger længere væk end Danmark og Europa. Der hersker fortsat en del usikkerhed omkring fremtiden, men ekspansion på nye markeder vil være afgørende, hvis man skal klare sig. Man skal simpelthen være med, der hvor tingene sker," siger Allan Pedersen, partner og leder af KPMG's branchegruppe for Ejendom & Entreprise.

 

I Asien regner 21 % af de adspurgte virksomheder i undersøgelsen med, at deres ordrebeholdning vil stige markant i 2011, mens kun 9 % af de europæiske virksomheder tror det samme. I Europa ser man desuden, at indtjeningen i 2010 er faldet, da man har været nødt til at sætte priserne ned for at sikre ordrer. 

 

"Det understreger vigtigheden af at være klar til at opsøge nye markeder og være global i sin tankegang. Desuden stiller det store krav til de danske virksomheder om at optimere driften, så man kan komme styrket ud af krisen," siger Allan Pedersen.

 

KPMG's undersøgelse viser, at den langvarige økonomiske tilbagegang og de begrænsninger, den har medført, har betydet en stigende interesse blandt internationale byggevirksomheder for at etablere stærkere og mere fleksible forretningsmodeller, som kan håndtere forandringer og styre risici. 77 % af de adspurgte svarede, at de har etableret sofistikerede og effektive risikostyringssystemer.

 

For at hjælpe erhvervslivet i gang under krisen lancerede mange regeringer verden over flere såkaldte stimuluspakker, for at sætte skub i investeringer og udvikling. Men om det har hjulpet her i Europa er yderst tvivlsomt.

 

"Undersøgelsen viser, at syv ud af ti europæiske virksomheder ikke mener at diverse stimuluspakker har hjulpet dem, og de ingen effekt har haft på deres muligheder for at komme med bud på projekter gennem de seneste 12 måneder," siger Allan Pedersen.

 

I Asien siger en tredjedel af virksomhederne, at hjælpepakkerne har haft en betydelig positiv indvirkning på deres forretning.

 

Allan Pedersen peger desuden på, at det at finde finansiering til projekter og drift er blevet markant vanskeligere gennem de seneste par år, og det har haft en betydelig negativ effekt på udviklingen inden for byggesektoren. 

 

Undersøgelsen viser således, at 95 % af de adspurgte selskaber mener, at finansiering til spekulationsbyggeri er udfordrende eller helt fraværende, mens 47 % mener, at det er svært eller umuligt at finde finansiering, når det gælder byggeri med lav risiko.

 

"Virksomhederne står over for nogle alvorlige udfordringer, når de skal finde investorer, som er villige til at skyde kapital i diverse projekter. Og selvom mange ser lysere på fremtiden end man gjorde for at par år siden, så holder mange stadig godt fast på pengene. Det stiller store krav til byggesektoren, som skal blive endnu bedre til at finde attraktive projekter og præsentere dem godt og præcist over for investorerne," lyder det fra Allan Pedersen.

 

Kontakt

Allan Pedersen
Partner, KPMG
Telefon 73 23 35 33
apedersen@kpmg.dk