Danmark

Oplysninger

  • Dato: 21-04-2010

Nye anbefalinger til god selskabsledelse i ikke-børsnoterede selskaber 

Da Komitéen for god selskabsledelse den 13. april præsenterede de nye ”Anbefalinger for god Selskabsledelse”, blev opmærksomheden igen rettet mod corporate governance særligt i de børsnoterede selskaber.

Corporate governance i de ikke-børsnoterede selskaber, som der er endnu flere af, og som omfatter hele spekteret fra de mindre og mellemstore virksomheder til de store kapitalfondsejede koncerner, nyder imidlertid ikke samme opmærksomhed. Det til trods for, at de samlet bidrager med ca. 75% af BNP i EU.

 

Det skal nye europæiske anbefalinger fra ecoDa (European Confederation of Director`Associations - " The European voice of board of directors") ændre på.  KPMG og KPMG`s Audit Committee Institute har støttet projektet, der er ledet af Prof. Dr. Lutgart Van den Berghe.

 

God governance er særlig væsentlig i børsnoterede virksomheder, hvor der "inviteres fremmede ind". Men også i mindre og mellemstore virksomheder og i store private virksomheder er det hensigtsmæssigt at sikre god governance. Det gælder også, hvor virksomhederne er ejet af en enkelt person eller familie. Det er årsagen til, at KPMG er positivt indstillet overfor ecoDa `s nye anbefalinger ”European Corporate Governance Guidance and Principles for Unlisted Companies in Europe”.

 

"Corporate governance bliver i vid udstrækning oplevet som et anliggende for børsnoterede selskaber. Arbejdet i Komitéen for god Selskabsledelse er målrettet børsnoterede selskaber. De hidtidige tiltag i Danmark vedrørende governance i ikke-børsnoterede virksomheder har ikke haft stor tilslutning. Det er imidlertid hensigtsmæssigt med seriøse og gennemarbejdede anbefalinger til god selskabsledelse for de ikke-børsnoterede europæiske virksomheder," siger Finn L. Meyer, KPMG, der er medlem af Komitéen for god Selskabsledelse, formand for KPMG`s Audit Committee Institute i Danmark samt medlem af den af den arbejdsgruppe for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner, som Kulturministeren har nedsat.

 

14 nyttige principper for god ledelse


Den nye Corporate Governance guidance og anbefaling for ikke-børsnoterede virksomheder i Europa indeholder i alt 14 principper opdelt i to hovedkategorier.  Fase 1 indeholder ni grundlæggende principper, der gælder for alle ikke-børsnoterede virksomheder, og Fase 2 indeholder fem principper for de større og mere komplekse ikke-børsnoterede virksomheder.

 

Der er tale om frivillige "best practice" principper. Det er ikke tanken, at de skal anvendes efter et "comply or explain princip".

 

I følge Finn L. Meyer er god governance måske særlig relevant i ikke-børsnoterede virksomheder, hvor der typisk er tale om et længerevarende ejerskab, idet eksempelvis aktierne heri ikke blot kan sælges, men at man som medejer og eller familiemedlem er nødt til at holde fast i ejerskabet i en længere periode. Også hensynet til virksomhedens samfundsansvar, der får stadig større betydning i disse år, vil medvirke til øget fokus på god governance. Her kan de 14 principper være til god praktisk hjælp.

 

"Virksomheder, der søger ekstern kapital til investering i vækst og udvikling, eller som væsentligt ændrer risikoprofil bliver ofte mødt med krav om øget gennemsigtighed og krav om eksterne bestyrelsesmedlemmer mv.  Det gælder ligeledes virksomheder, der skal gennemføre et generations-/ejerskifte," fortæller Finn L. Meyer.

 

Anbefalingerne fra ecoDa kan således i høj grad være et relevant afsæt for både en virksomhed med få ansatte, som står overfor et ejerskifte og for en virksomhed med mange ansatte, som ønsker at tilføre ekstern kapital.. God governance er også tæt knyttet til risikostyring, som mange virksomheder ønsker yderligere fokus på i disse tider.

 

"Principperne er imidlertid ikke en standard-løsning. Der er ikke en one-size-fits-all. Hver enkelt virksomhed må vurdere, hvad der er relevant, og hvad der er hensigtsmæssigt for netop den virksomhed. Styrken i de nye principper er, at der nu er samlet en række almindeligt anerkendte principper, som hensigtsmæssigt kan anvendes af de europæiske virksomheder," siger Finn L. Meyer.

 

Yderligere information:


Finn L. Meyer
KPMG
Telefon 73 23 32 51
flmeyer@kpmg.dk

 

Læs mere om Corporate Governance

  • Corporate Governance Guidance and Principles for Unlisted Companies in Europe