Danmark

Oplysninger

  • Type: Nye love og regler
  • Dato: 28-05-2010

Golfbaner ramt hårdt af krisen 

Golfbaner over hele verden er ramt af krisen. Mange har oplevet fald i indtjeningen sidste år, og det har betydet nedskæringer på flere områder, viser analyse fra revisions- og rådgivningsfirmaet KPMG. Blandt de hårdest ramte er de store prestigeprojekter, men trods et trist 2009 ser et flertal med positive øjne på 2010

Den globale finanskrise har ramt bredt, og få brancher er gået fri. Heller ikke golfbranchen. En analyse foretaget af revisions- og rådgivningsfirmaet KPMG viser således, at to tredjedele af golfanlæg i Europa, Mellemøsten og Afrika har oplevet en negativ effekt på deres drift i 2009.

 

Analysen viser blandt andet, at de såkaldte golf resorts og baner, der er tæt forbundet med beboelse, tilsyneladende er blevet ramt hårdere end de traditionelle golfklubber. Desuden har halvdelen af golfbanerne i analysen reduceret antallet af ansatte. Men trods de noget dystre tal har 54 %. af golfbanerne positive forventninger til 2010.

 

"Selvom golfklubberne i Danmark ikke er ramt så hårdt, som tilfældet er det for baner og klubber i turistområder som eksempelvis Sydafrika, kan vi da godt mærke det herhjemme. Men medlemstallet stiger fortsat, selvom antallet af unge medlemmer falder. Vi kan også se, at det er de nye klubber, der har det sværest, og at der derved sker et skel mellem de gamle etablerede klubber og de nye anlæg som tilmed nok blev bygget i en opgangsperiode og med en vis medvind til ambitiøse anlæg og dyre medlemskaber," siger senior manager i KPMG Birgitte Hagelskjær

 

Analysen viser, at der har været en nulvækst i antallet af runder spillet i Nordeuropa i 2009, og at man har oplevet en nedgang i indtægterne på 2 %. Kigger man på Vesteuropa som helhed, er nedgangen på 8 %.

 

Birgitte Hagelskjær peger desuden på, at mange klubber og anlæg ikke har formået at skære i deres omkostninger, selvom indtægterne falder. Og på sigt er det naturligvis uholdbart for forretningen. Mange klubber har på den anden siden ændret deres marketingsstrategi, og eksempelvis indgået samarbejdsaftaler med hoteller, og enkelte har lavet forskellige rabatordninger. 

 

Men noget tyder på, at det trods alt lysner i horisonten, og fairways i både Danmark og andre dele af verden vil blive flittigt besøgt i 2010. KPMG's analyse viser således, at 25 % af golfklubberne allerede kan mærke en fremgang her relativt kort inde i golfsæsonen. 35 % forudser et opsving i løbet af indeværende år, mens 41 % tror, at det tidligst bliver bedre i løbet af 2011.

 

"Det er positivt, at flertallet ser lyst på fremtiden, og vi kan da også begynde at se tegn på bedring af økonomien, hvilket også vil smitte af på golfklubberne. Men det kræver nok alligevel lidt tålmodighed, før vi er tilbage på samme niveau som før krisen," lyder det fra Birgitte Hagelskjær.

 

For yderligere information kontakt:

 

Birgitte Hagelskjær
senior manager i KPMG.
Telefon  73 23 38 03
Mobil: 25 29 38 03
bhagelskjaer@kpmg.dk