Danmark

Oplysninger

  • Branche: Industrial Markets
  • Type: Pressemeddelelse
  • Dato: 14-10-2010

Fokus på omkostninger skader relationer til leverandører 

For store industrivirksomheder er omkostninger fortsat den vigtigste faktor, når de vælger leverandører og optimerer globale forsyningskæder. Men mange peger på, at det har skadet forholdet til leverandørerne.

For store industrivirksomheder er omkostninger fortsat den vigtigste faktor, når de vælger leverandører og optimerer globale forsyningskæder. I en ny undersøgelse fra KPMG peger mange dog på, at dette i de seneste år har skadet forholdet til leverandørerne. Til gengæld har mange fået en bedre forståelse for risici, og det peger mod udviklingen af nye, værdiskabende relationer.

 

Undersøgelsen Global Manufacturing Outlook er gennemført blandt ca. 200 erhvervsledere fra nogle af verden førende industrivirksomheder for at afdække, hvordan den økonomiske krise og usikkerhed i markederne har påvirket virksomhedernes værdikæde og leverandørrelationer.

 

Omkostninger vejer tungest blandt 66% af virksomhederne, når de vælger leverandører, men samtidig anfører 63%, at de er enige i, at der er behov for større fokus på ikke-finansielle faktorer. 38% mener, at et ensidigt fokus på omkostninger har skadet forholdet til leverandører.

 

"For mange virksomheder har det været nødvendigt at reducere omkostninger og foretage justeringer, men det er bekymrende, at næsten 40% af virksomhederne peger på, at dette fokus har skadet forholdet til leverandører og samarbejdspartnere. Undersøgelsen peger dog også på, at vi nu vil se, at en række virksomheder anlægger et mere strategisk sigte, hvor flere faktorer er i spil, som f.eks. partnerskaber, innovation, fleksibilitet mv.," siger Henrik Kronborg Iversen, direktør i revisions- og rådgivningsfirmaet KPMG.

 

Tættere og længerevarende leverandørrelationer

 

53% af virksomhederne forventer at indgå mere langvarige kontrakter med færre leverandører. Omkostninger er stadig en væsentlig faktor, men over halvdelen af virksomhederne planlægger et tættere samarbejde med leverandører om innovation, produktudvikling, research og omkostningsreduktion. Samtidig bliver andre forhold som risikostyring, fleksibilitet, leveringssikkerhed mv. vigtigere i forsyningskæderne.

 

"Den økonomiske krise har skabt en ny situation i den internationale erhvervsverden, og virksomhederne skal fremadrettet skabe mere dynamiske og fleksible forsyningskæder. Her vil en række virksomheder igen se mod udviklingen af strategiske partnerskaber med leverandører. Når der ikke længere er mulighed for at presse omkostningerne længere ned, så ligger de konkurrencemæssige fordele i at udvikle og optimere samt håndtere risici i alle processer fra produktion til forbruger," slutter Henrik Kronborg Iversen.

 

Kontakt

Henrik Kronborg Iversen
Direktør i KPMG
Telefon 73 23 32 77
hiversen@kpmg.dk

 

  • Læs undersøgelsen her