Danmark

Oplysninger

  • Type: Pressemeddelelse
  • Dato: 01-02-2010

Danske virksomheder står stærkt rustet 

Pessimismen hersker endnu i 2010 i mellemstore virksomheder herhjemme efter et vanskeligt år i 2009. Men danske virksomheder har tilpasset sig hurtigt og føler sig i dag markant stærkere end i 2008. Eksport står højt på dagsordenen på tværs af Europa – og især i Danmark. Selvom der er tegn på gode afsætningsmuligheder, bliver konkurrencen hård.

Det er nogle af hovedkonklusionerne i KPMG's Middle Market Survey - en omfattende undersøgelse af erhvervsklimaet og fremtidsudsigterne i 3.200 mellemstore virksomheder på tværs af Danmark, Tyskland, Storbritannien, Irland, Belgien, Spanien, Frankrig og Italien.

 

Krisen påvirker fremtidsudsigterne


Undersøgelsen viser, at erhvervsklimaet i Danmark er alvorligt påvirket af krisen. Blandt de otte lande tegner danske virksomheder det mest negative billede af krisens konsekvenser det seneste år. 52 % mener, at 2009 har været ringe eller meget ringe. Og de danske virksomheder er også blandt de største pessimister, når det gælder udsigterne i 2010, hvor 34 % vurderer forretningsmulighederne som ringe eller meget ringe. Her ligger vi sammen med Tyskland (35 %) væsentlig over gennemsnittet på 26 %. Nedgang i omsætningen har været en udfordring i alle landene - men i særdeleshed i Danmark.

 

Danske virksomheder oplever forbedringer


På trods af, at danske virksomheder oplever at være hårdest ramt, oplever de samtidig den relativt største forbedring fra 2009 i forhold til 2008. Hele 36 % af de danske virksomheder føler sig stærkere end sidste år. Det er væsentligt over gennemsnittet i undersøgelsen, som blot ligger på 18 %. Beskæftigelsen ser ikke ud til at blive påvirket voldsomt herhjemme af de negative forventninger til det nye år - snarere tværtimod. Et stort antal danske virksomheder forventer at ansætte nye medarbejdere (28 %) eller fastholde medarbejderantallet (54 %) i år.

 

"Undersøgelsen indikerer, at mange danske virksomheder har erkendt krisens alvor på et tidligt tidspunkt, og de har ageret hurtigt ved at foretage de nødvendige tilpasninger. Den fleksibilitet og omstillingsparathed har rustet de danske virksomheder til nye markedsvilkår," vurderer Henry Heiberg, Partner i KPMG. Han peger på, at de trimmede danske virksomheder er klar til at hoppe med på opsvinget. Størstedelen forventer bare ikke, at det kommer i år – i hvert fald ikke i Danmark.

 

Danske virksomheder ser mod udlandet


Hele 40 % af de danske virksomheder forventer at opdyrke nye muligheder i udlandet. Her er de kun overgået af briterne (43 %). 35 % af de danske virksomheder mener imidlertid, at krisen har vanskeliggjort deres eksportstrategi. Kun 14 % mener, at krisen har forbedret eksportvilkårene. 51 % ser altså ingen påvirkning. Knap 1/3 af de danske virksomheder henter over 40 % af deres omsætning fra eksport i dag.

 

"De danske virksomheder beskriver eksport som et af de væsentligste projekter i de kommende to år. Krisen har skabt mærkbare forandringer på mange af vores nærmarkeder, og store konkurrenter kan i dag være forsvundet. Det åbner nye muligheder - ikke mindst når man samtidig ser på, hvor højt danske virksomheder prioriterer innovation og produktudvikling. Sammenholdt med at de syv øvrige lande i undersøgelsen relativt set har højere forventninger til fremtiden, bør det kunne udnyttes til eksportfremstød. Dog ser konkurrencen ud til at blive hård, idet virksomheder i de øvrige lande i undersøgelsen vil forsvare deres hjemmemarkeder", siger Henry Heiberg.

 

44 % forventer opsving i 2010


På spørgsmålet om, hvornår det økonomiske opsving vil sætte ind, svarer i gennemsnit 44 % af virksomhederne på tværs af de otte lande, at det bliver i løbet af 2010. 40 % mener, at det først bliver i 2011. 16 % at det bliver 2012 eller senere. I Danmark mener 60 %, at opsvinget kommer i 2011 eller senere.

 

Kontakt:

 

Henry Heiberg
Partner i KPMG
Telefon 73 23 52 27
hheiberg@kpmg.dk

 

Michael Basland
Presse- og Kommunikationschef
Telefon 73 23 30 47
mbasland@kpmg.dk


 

Om undersøgelsen:

 

KPMG's Middle Market Survey er gennemført blandt direktører i 3.200 mellemstore virksomheder (50-999 medarbejdere) på tværs af Danmark, Tyskland, Storbritannien, Frankrig, Italien, Spanien, Belgien og Irland.  Der er gennemført 400 interview pr. land, og respondenterne repræsenterer et bredt udsnit af brancher.