Danmark

Oplysninger

  • Type: Pressemeddelelse
  • Dato: 11-06-2010

At kalde medarbejder "skat" var ikke sexchikane 

Når chefen kalder en af sine medarbejdere for "skat" er det ikke nødvendigvis sexchikane. I hvert fald ikke hvis medarbejderen ikke straks siger fra over for tilnærmelserne, og tonen i øvrigt betragtes som relativ fri på arbejdspladsen.

Det har to kommunalt ansatte måtte sande, da de i byretten ikke har fået medhold i en anklage om sexchikane, som de havde rettet mod deres tidligere afdelingsleder. Således blev både kommune og afdelingsleder frifundet, da retten lagde vægt på, at medarbejderne ikke havde sagt fra overfor afdelingslederen, samt at der var en meget fri omgangstone i virksomheden.

 

"Dommen er helt i tråd med øvrige afgørelser, som lægger stor vægt på, hvorvidt den krænkede medarbejder har sagt fra overfor forholdet, om virksomheden har grebet ind, samt virksomhedens sociale omgangsform og tone i øvrigt. Så der er mange ting, som spiller ind når retten træffer sin afgørelse, siger Julie Gerdes, chef for ansættelses- og arbejdsret i revisions- og rådgivningsfirmaet KPMG.    

 

Afdelingslederen havde for vane at kalde medarbejderne for ”skat” og spørge medarbejderne ud om deres sexliv. Den ene medarbejder anklagede derudover også afdelingslederen for at lyne hendes trøje ned ude i garderoben. Så snart kommunen hørte om forholdet, blev afdelingslederen imidlertid flyttet til en anden afdeling, således at medarbejderne ikke skulle arbejde sammen med ham.

 

Medarbejderne opsagde efterfølgende deres job, og indbragte både kommunen og afdelingslederen for domstolene. Medarbejderne påstod, at de som følge af sexchikanen var berettigede til en godtgørelse fra arbejdsgiveren i følge ligebehandlingsloven.

 

"Og sexchikane på arbejdspladsen kan godt være en overtrædelse af ligebehandlingsloven. Arbejdsgiverne har en forpligtelse til at gribe ind overfor sexchikane, når de bliver bekendt med forholdet. Det er nemlig ikke kun den kollega, som chikanerer en anden kollega, som kan blive dømt som erstatningsansvarlig, men også virksomheden. Men i dette tilfælde vurderede retten, at virksomheden havde handlet korrekt " siger Julie Gerdes. 

 

Vinder en medarbejder en sag om sexchikane, kan virksomhederne blive dømt til at betale en godtgørelse til den medarbejder, som er blevet udsat for chikanen, da det er arbejdsgivernes pligt at sikre et forsvarligt psykisk arbejdsmiljø. Sexchikane kan derfor koste arbejdsgiverne dyrt.

 

For yderligere informationer kontakt:

Julie Gerdes
Chef for ansættelses- og arbejdsret i KPMG
Telefon 73 23 34 03
juliegerdes@kpmg.dk