Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Advisory, People Services, Ansættelses- og arbejdsret
  • Type: Pressemeddelelse
  • Dato: 01-09-2010

Ulovligt at fyre mor til handicappet 

Det kan være dyrt at fyre en forælder til et handicappet barn, da de er særligt beskyttede mod opsigelse. Det viser en dom fra Vestre Landsret, der tilkendte en kvinde 180.000 kr. i erstatning, da hun ifølge retten var blevet uretmæssigt fyret efter hendes søn var blevet uhelbredeligt syg.
 

"Kvinden havde været ansat i virksomheden i et års tid, og i løbet af ansættelsen blev hendes søn uhelbredeligt syg, hvilket betød, at hun ikke kunne arbejde stabilt. Og da virksomheden i 2007 måtte igennem en sparerunde, og blev nødt til at fyre dem som ledelsen bedste mente, man kunne klare sig uden, faldt valget altså på kvinden, da det var direktørens opfattelse, at hun var den, man bedst kunne undvære," fortæller chef for Arbejds- og Ansættelsesret i KPMG, Julie Gerdes. 


Den beslutning var kvinden ikke tilfreds med, og hun lagde derfor sag an mod virksomheden med krav om godtgørelse for ulovlig opsigelse i strid med forskelsbehandlingsloven. Under retssagen forklarede kvindens kolleger, at hun ofte ikke kunne overskue arbejdssituationerne, og Landsretten dømte virksomheden, da der efter rettens vurdering var tale om ulovlig forskelsbehandling.


"En arbejdsgiver må ikke forskelsbehandle lønmodtagere på baggrund af handicap, og virksomhedens opsigelse var efter rettens opfattelse begrundet i forhold som relaterede sig til kvindens handicappede søn. Derfor blev virksomheden dømt til at betale kvinden 180.000 kr. i erstatning," siger Julie Gerdes.


Dommen er ifølge Julie Gerdes i tråd med en tidligere sag fra EU-domstolen, den såkaldte Coleman-sag, som ligeledes fastslog, at man som nærtstående til en handicappet er særligt beskyttet mod opsigelse.

 

Kontakt os

Kontakt os

Julie Gerdes
Chef for arbejds- og ansættelsesret

Telefon 73 23 34 03
juliegerdes@kpmg.dk