Danmark

Vi engagerer os i vores omverden 

”Vi engagerer os i vores omverden” er en af KPMG's syv globale værdier.Vi vil gerne lægge vores CSR-indsats, hvor den gør mest gavn og har størst værdi for samfundet. Vi har lagt handling bag ordene i vores CSR-strategi (PDF 962 KB), hvor vi målretter fokus og retning for vores engagement i omverdenen.

Vi sætter mål inden for fire udvalgte fokusområder i vores CSR strategi:

Marketplace - kunder, marked og forretning

Marketplace - kunder, marked og forretning

Som offentlighedens tillidsrepræsentant har vi et ansvar over for kunder og markedet i den ansvarlige drift af vores forretning.   

 

Environment - vores miljømæssige fodaftryk

Environment - vores miljømæssige fodaftryk

Vi inddrager miljømæssige hensyn i vores forretning i indsatsen for at reducere vores miljømæssige aftryk. 

Workplace - den bedste arbejdsplads

Workplace - den bedste arbejdsplads

Vores vigtigste ressource er vores medarbejdere og vi prioriterer indsatsen for at skabe den bedste arbejdsplads højt. 

Community - Læring, Viden og Uddannelse

Community - Læring, Viden og Uddannelse

Vi ønsker at engagere vores medarbejdere i aktiviteter, hvor de kan anvende deres viden og kompetencer til at styrke Læring, Viden og Uddannelse i samfundet.

Kontakt os

Iben Møller Papsø

Telefon +45 73 23 32 69
ipapsoe@kpmg.dk

KPMG's CSR strategi

KPMG's CSR strategi

Se KPMG's strategi for Corporate Social Responsibility og få mere at vide om vores ambitioner, målsætninger og aktiviteter.

 

  

Human Rights statement:

  • KPMG International offentliggjorde i 2012 en Human Rights statement, som stipulerer KPMG's holdning til menneskerettigheder.

Verdens Bedste Nyheder

 

Kampen mod fattigdom bærer frugt, og ekstrem fattigdom er halveret siden 1990. Det er ét af FN’s otte 2015 mål.

KPMG har internationalt tiltrådt FN’s Global Compact, og det er en af vores værdier, at ”Vi engagerer os i vores omverden”. Derfor vil vi i KPMG gerne være med til at sætte fokus på den positive udvikling i u-landene gennem kampagnen Verdens Bedste Nyheder.  

Vi har tilsluttet os Global Compact over hele verden

Klimapartnerskab med DONG Energy

For yderligere at reducere CO2-udledningen fra vores bygninger og for at bidrage til at fremme udbygningen af vedvarende energi, har KPMG indgået et klimapartnerskab med DONG Energy, der bl.a. omfatter energioptimering og køb af klimavenlig strøm.