Danmark

Environment - vores miljømæssige fodaftryk 

Selv om vores miljømæssige aftryk som virksomhed er relativt begrænset, ønsker vi at sætte et så lille aftryk som muligt. Det er KPMG's målsætning at reducere vores CO2-udledning med 15 % pr. medarbejder i perioden 2010-2015.

Efter at have nået målet om at reducere den samlede CO2-udledning med 25 % pr. medarbejder i perioden 2007-2010, satte KPMG International et nyt mål om en yderligere reduktion i udledningen på 15 % pr. medarbejder i perioden 2010-2015. Reduktionen skal ske i bruttoudledningen - altså uden tilkøb af RECs. Som virksomhed er vi i gang med en række initiativer, der skal reducere udledningen gennem mindre forbrug, genbrug og nye vaner.

 

Det betyder, at vi vil :

 

  • mindske energiforbruget i vores bygninger
  • anvende klimavenlig strøm
  • implementere strengere krav i vores transportpolitik og se på grønnere transportløsninger
  • fokusere på affaldssortering
  • reducere papirforbruget
  • satse på genbrugsprodukter og styrke den elektroniske kommunikation
  • inddrage miljømæssige hensyn og mål i vores forretningsmæssige beslutninger.
  • tilskynde til øget bevidsthed om og ansvar for en forbedret miljøindsats blandt vores medarbejdere.

 

Kontakt

Iben Møller Papsø

Telefon +45 73 23 32 69
ipapsoe@kpmg.dk

KPMG's CSR strategi

Se KPMG's strategi for Corporate Social Responsibility (pdf 962 KB) og få mere at vide om vores ambitioner, målsætninger og aktiviteter.

Certificering for bæredygtigt byggeri

Certificering for bæredygtigt byggeri
KPMG's nye domicil i København er godkendt i overensstemmelse med den nye certificeringsstandard for bæredygtigt byggeri i Danmark, DGNB, og har opnået sølvcertificering.

Klimapartnerskab med DONG Energy

Klimapartnerskab med DONG Energy
For yderligere at reducere CO2-udledningen fra vores bygninger og for at bidrage til at fremme udbygningen af vedvarende energi, har KPMG indgået et klimapartnerskab med DONG Energy, der bl.a. omfatter energioptimering og køb af klimavenlig strøm.