Danmark

Marketplace - kunder, marked og forretning 

Som revisorer og rådgivere og som offentlighedens tillidsrepræsentant har vi et ansvar over for kunder og markedet i driften af vores forretning. Vi stiller høje krav til kvalitet og integritet og prioriterer at leve op til omverdenens og egne høje krav og forventninger.

KPMG er en af landets førende revisions- og rådgivningsvirksomheder.Vi udfylder en væsentlig rolle i forhold til at sikre korrekt finansiel information til kapitalmarkederne og til at skabe udvikling og værdi for vores kunder. Derfor stiller vi meget høje krav til kvalitet og integritet og prioriterer at leve op til omverdenens og også vores egne høje krav og forventninger. Markedets og omverdenens tillid til KPMG er afgørende for vores virke, omdømme og vækst.

 

Det betyder, at vi vil:

 

  • sikre, at vi driver vores virksomhed på en ansvarlig måde og med et stort fokus på kvalitets- og risikostyring - herunder vores uafhængighed, integritet og ansvar som revisor og rådgiver.
  • leve op til forventninger og krav til os som ansvarlig leverandør og samarbejdspartner.
  • bidrage til større overensstemmelse mellem offentlighedens forventninger til os som revisorer og de lovmæssige rammer, som definerer vores arbejde.
  • gennem vores rådgivning udbrede kendskabet til forretningsdrevet CSR og sikre, at danske virksomheder rapporterer og agerer iht. krav og forventninger.

Kontakt os

Iben Møller Papsø

Telefon +45 73 23 32 69
ipapsoe@kpmg.dk

KPMG's CSR strategi

Se KPMG's strategi for Corporate Social Responsibility (pdf 962 KB) og få mere at vide om vores ambitioner, målsætninger og aktiviteter.

10 myter om revisionsbranchen

Der er mange myter om revisorer og om revisorbranchen.

 

Det er fx myterne om, at revisor ikke finder fejl i regnskaberne, at revisor giver for mange blanke påtegninger eller myten om, at revision er en byrde for virksomhederne.

 

Disse og flere andre bliver

tilbagevist med fakta og dokumentation i pjecen "10 myter om revisorbranchen" fra FSR.