Danmark

Den Sociale Kapitalfond 

 

Den Sociale Kapitalfond

 

Siden etableringen i 2011 har KPMG været kompetencepartner for Den Sociale Kapitalfond, som er Danmarks første sociale venturefond og investerer i sociale iværksættere, der giver job og muligheder til socialt udsatte grupper i samfundet. Når investeringerne tilbagebetales, geninvesterer fonden kapitalen i nye sociale virksomheder og iværksættere. 

 

KPMG bidrager til initiativet ved at stille rådgivningsydelser til rådighed for Den Sociale Kapitalfond, der dermed kan trække på vores viden og ekspertise, når der skal foretages nye investeringer.

 

KPMG har blandt andet bistået Den Sociale Kapitalfond i forbindelse med fondens investeringer i:

  • Specialisterne, der en it-virksomhed, som ansætter konsulenter med forskellige former for autisme.
  • Telehandelshuset, der er en telemarketingvirksomhed, som beskæftiger svagtseende og blinde.
  • Bornholms Mosteri, der beskæftiger psykisk sårbare borgere, som har kæmpet for en plads på arbejdsmarkedet.

 

KPMG har blandt andet gennemført due dilligence og anden finansiel rådgivning i forbindelse med fondens investeringer.

 

Det Sociale Vækstprogram
KPMG assisterer desuden Den Sociale Kapitalfond i 
"Det Sociale Vækstprogram", hvor seks socialøkonomiske virksomheder er udvalgt til at deltage. Med inspiration i kommercielle iværksætterprogrammer gennemgår virksomhederne et intensivt 6-måneders udviklingsforløb, hvor de bl.a. samles på fem udviklingscamps og får omfattende hjælp og sparring fra erfarne forretningsudviklere, heriblandt KPMG, til at udvikle og afprøve nye forretningsideer. Programmet skal hjælpe virksomhederne med at udvikle deres forretning, så de kan ansætte eller flytte udsatte ledige tættere på arbejdsmarkedet.

 

Kontakt os

Iben Papsø

Kommunikationsrådgiver

Telefon 73 23 32 69

ipapsoe@kpmg.dk

 

Lars Krøldrup
Kommunikationsrådgiver
Telefon 73 23 39 84

lkroeldrup@kpmg.dk