Danmark

Struktur 

Hos KPMG i Danmark varetages ledelsen af en bestyrelse og af en direktion, hvor direktionen varetager den daglige ledelse af virksomheden.

Vi er omkring 1.400 medarbejdere, der arbejder på 20 kontorer fordelt over hele landet. Vi løser en bred vifte af opgaver indenfor revision, skat og rådgivning; lige fra traditionelle revisionsydelser til risikovurdering af it-systemer og gennemførsel af virksomhedshandler.

 

Bredden i vores kundeunivers og i medarbejdernes kompetencer afspejles i vores organisation, hvor vi ud over hovedområderne Audit, Tax og Advisory er organiseret i en række tværgående teams, som er specialiserede inden for særlige brancher og sektorer.

 

I oversigtsform ser vores organisationsstruktur således ud:

 

 

 

 

Audit, Tax og Advisory - tværfaglighed og specialiseret viden

 

Trods den organisatoriske opdeling i revision, skat og rådgivning er det er typisk for vores måde at arbejde på, at vi griber opgaverne an fra flere forskellige faglige vinkler. En revisionsopgave kan kræve viden om særlige afgiftsforhold. Eller måske er der i forbindelse med et virksomhedsopkøb brug for særlig rådgivning om beskatning. Ofte kræver de bedste løsninger viden fra flere forskellige fagområder.

 

I tilknytning til de overordnede forretningsområder har vi en række medarbejdere med højt specialiseret faglig viden, eksempelvis inden for internationale skatteforhold, virksomhedstransaktioner, besvigelser eller it-sikkerhed. Vores specialister er kundernes garanti for, at vi har den nyeste viden og et grundigt kendskab til forhold, der kræver en særlig ekspertise.

 

Særlige branchekompetencer og fokus på SMV

 

I KPMG har vi også opbygget en omfattende viden om en lang række brancher. Vi har således medarbejdere fra forskellige fagområder organiseret i særlige tværfaglige branchegrupper, herunder Energi & Forsyning, Ejendom & Entreprise, Offentlig Sektor mv. Det sikrer, at vores kunder får præcis den hjælp, de har brug for. Og at de får den af medarbejdere med et indgående kendskab til deres branche.

 

I vores organisation fokuserer vi også særligt på revision og rådgivning til små og mellemstore virksomheder. En stor del af vores medarbejdere er lokalt forankrede og specialiseret i at rådgive netop denne type af virksomheder.

 

Business Support – vores interne stabsfunktioner

 

Vores interne stabsfunktioner støtter op omkring forretningen ved at varetage opgaver inden for bl.a. forretningsudvikling, personaleforhold, markedsføring, arbejdsmiljø, økonomi og it-systemer. I Business Support er vi organiseret i områderne: Finance, IT, Markets, People & Communications og vores Intern Service, der bl.a. har ansvaret for reception og ejendomsadministration.

 

Del af et internationalt netværk

 

KPMG i Danmark er en del af det globale KPMG-netværk af revisions- og rådgivningsfirmaer, som er medlem af KPMG International. KPMG er repræsenteret i 152 lande med mere end 145.000 medarbejdere. Vores internationale netværk, erfaring og viden kommer vores kunder til gavn, bl.a. i forbindelse med internationale opkøb og ved undersøgelser af nye markeder og skattetekniske forhold i udlandet.

Tilmeld e-nyheder

Tilmeld e-nyheder
Tilmeld dig e-nyheder fra KPMG.