Danmark

Organisation 

Struktur

Hos KPMG i Danmark varetages ledelsen af en bestyrelse og af en direktion, hvor direktionen varetager den daglige ledelse af virksomheden.

Ledelse

KPMG i Danmark er et dansk statsautoriseret revisionspartnerselskab. Direktionen består af fire partnere, som er udpeget af bestyrelsen til at varetage den daglige, operationelle ledelse.