Danmark

Manglende overblik, overordnet prioritering og effektiv kommunikation om risici   

Der bør sikres at virksomhedens risici forstås, og at alle er enig om, hvad der skal gøres og hvilke tiltag som virksomheden skal satse på.

Typisk er det vanskeligt for organisationer at skabe et sammenhængende billede af risici på tværs af flere forretningsområder. Det fører ofte til vanskeligheder med at sikre overblik og velprioriterede handlingsplaner.

 

5 udfordringer de fleste virksomheder står overfor:

Identificering af risici

Overblik, prioritering og kommunikation Ansvar og ejerskab for risikostyringen Kontrolinstanser, klare politikker, rapporteringsveje Sammenhængen mellem risiko og gevinst.

 

Typiske udfordringer

  • Manglende forståelse for virksomhedens risici, og hvordan de relaterer sig til hinanden
  • Manglende organisatorisk viden om risici på grundlag af erfaringer, branchekendskab og viden om forretningsområder i forhold til disse risici
  • Manglende overvejelser om virksomhedens strategiske målsætninger, og hvordan de er forbundet med de identificerede risici samt risikovilligheden
  • Manglende erkendelse af, at virksomheden har brug for hurtige og konkrete oplysninger om risici for at kunne finjustere lancering af ny strategi
  • Manglende involvering af bestyrelsen i forhold til hvilke risici der er de væsentligste, og hvordan et team vil kunne styre disse for at opnå positive resultater.

Kontakt

 

Martin Vilsøe
Senior Manager

Telefon +45 38 18 39 38

mvilsoee@kpmg.dk 

 

Risk Room

Risk Room er en workshop, der fokuserer på risikostyring, og som tager udgangspunkt i din virksomheds situation.

 

Publikationer