Danmark

Få jeres risici vendt til en fordel 

Virksomhederne skal være langt bedre til at sætte styring af risici i centrum for alt, hvad de gør og proaktivt identificere og håndtere dem de står over for. Bedre risikostyring er helt enkelt lig med bedre beslutningstagning - og dermed bedre resultater.


Risiko er generelt en positiv faktor som i sig selv er forbundet med vækst og produktivitet. En organisation, som proaktivt kontrollerer de risici som den står over for, vil være bedre stillet i forbindelse med de muligheder den får ,og de beslutninger den tager. Risikostyring kan derfor skabe værdi.

 

 

Finanskrisen har synliggjort mange virksomheders sårbarhed, da de tydeligvis har fejlbedømt deres risici og ikke handlet på dem under opgangsårene. Virksomhederne er dog ved at erkende, at det kræver en ny integreret tilgang til risikostyring for at være konkurrencedygtige under de nye ustabile markedsvilkår.

 

Det er nødvendigt, at ledelsen identificerer strategiske, driftsmæssige og finansielle risici og sammenhængen mellem dem, før de bliver uoverskuelige. Der skal implementeres tiltag for at imødegå risici proaktivt, herunder klare ansvarsfordelinger, rapporteringskanaler, handlingsplaner og prioriteringer, så forretningsstrategien kan fastholdes og resultatmålene opnås.

 

Hvor er risikostyring afgørende nu

 

  • Governance-, risk-, & compliancefunktionerne (GRC), som allerede eksisterer i en eller anden form i mange virksomheder, er tit mangelfuldt koordinerede og lever ofte ikke op til deres hovedformål, som er at beskytte virksomheden og samtidig forbedre virksomhedens effektivitet og resultater.
  • Vores seneste globale undersøgelse af 550 ledere viser, at virksomheder bruger op mod 5 % af omsætningen på GRC. Undersøgelsen viste også, at virksomhederne i øjeblikket kæmper for at opnå dette og for at realisere fordelene.
  • Den forretningsmæssige verden ser anderledes ud i dag – operationelle modeller, strategier, mål, produkter og salgskanaler har ændret sig drastisk for manges vedkommende, hvilket indebærer nye risici.
  • Mange interessenter – aktionærer, bestyrelser, investorer, lovgivere, kreditvurderingsbureauer, medierne og den bredere offentlighed – presser på, for at virksomheder skal være mere ansvarlige, risikobevidste og gennemsigtige. De virksomheder, som ikke er det, vil lide tab enten i form af omsætningstab, rentabilitet, dårligere omdømme eller regulatoriske undersøgelser m.v.
  • KPMG Audit Committee Institutes undersøgelser om bestyrelsens og revisionsudvalgets opgaver og vigtigste udfordringer viser – nu 2 år i træk (2010-11) – at den største udfordring er ”risikostyring generelt”.

Kontakt os

Jan Jansson 

Director

Telefon. 73 23 31 95

E-mail: jjansson@kpmg.dk

Risk Room

Risk Room

Risk Room er en workshop, der fokuserer på risikostyring, og som tager udgangspunkt i din virksomheds situation.

 

Publikationer og undersøgelser

Publikationer og undersøgelser

Læs publikationer, undersøgelser og whitepaper om håndtering og styring af risko.