Danmark

Krisen i Eurozonen 

Situationen i eurozonen er fortsat usikker, og diskussionerne om, hvad der kommer til at ske, fortsætter på daglig basis. Det eneste, der virker ret sikkert lige nu er, at ingen ved hvor det ender.

Et relevant spørgsmål er: Hvilke praktiske tiltag kan der tages nu for at beskytte virksomhedens værdi

 

Uanset udfaldet vil det tage tid at tilpasse sig en ny situation. Mange europæiske virksomheder burde derfor være i gang med at vurdere de korte og langsigtede risici og muligheder, der skabes af den nuværende situation. En undersøgelse fra KPMG viser, at 48 % af de virksomheder, som KPMG har talt med, ikke har lagt nogen planer, og 30 % har kun gjort minimale tiltag.

 

Vi har allerede hjulpet en del af vores kunder med at håndtere denne udfordring, og de sandsynlige virkninger på deres virksomhed. I KPMG mener vi, at virksomheder bør analysere og gennemføre tiltag samt starte planlægningen af, hvordan fremtiden bør/kan håndteres.

 

Kontakt os