Danmark

Oplysninger

  • Branche: Financial Services
  • Type: Rapporter og undersøgelser
  • Dato: 22-04-2013

Tjekliste til årsrapporten 2013 – Forsikringsselskaber og pensionskasser 

KPMG's branchegruppe Financial Services har opdateret regnskabstjeklisten over formelle krav til årsrapporten 2013 for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser.
Tjeklisten over formelle krav til indhold af finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser aflagt efter lov om finansiel virksomhed samt bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pen­sions­kasser skal med­virke til at sikre, at udarbejdede halvårsrapporter og årsrapporter indeholder de formelle krav til indhold og oplysninger.
 

Tilmeld e-nyheder

Få e-nyheder fra KPMG i din inbox
Tilmeld dig e-nyheder fra KPMG

Kontakt os

Kontakt os
Jesper Dan Jespersen
Partner
Telefon 7323 3270
jjespersen@kpmg.dk