Danmark

Oplysninger

 • Branche: Financial Services
 • Type: Nyheder og artikler
 • Dato: 07-09-2010

Frontiers in tax 

Finanssektoren er i fuld gang med at skabe fundamentet for fremtidig succes i kølvandet på finanskrisens øgede reguleringer og skærpede overvågning. Denne udgave af Frontiers in Tax sætter med en skattemæssig vinkel fokus på en række internationale temaer, som påvirker finanssektoren nu og i nærmeste fremtid.
Download
PDF-filer kræver Adobe Reader
 • Øget fokus på redningsplaner "living wills" i den finansielle sektor - hvad kan og skal reguleres, og kan der være en skattemæssig vinkel?
 • Transfer pricing og bonusordninger - rimelig afvejning af gevinst og tab
 • Status på M&A i den finansielle sektor i Tyskland, USA og ASPAC
 • Moms på finansielle ydelser - en sammenligning af fem landes forskellige forsøg på en brugbar model
 • Effektiviseringsgevinster i skattemæssig compliance?
 • Effektivisering af forsikringsselskabers struktur i relation til skat og solvens
 • Øget kompleksitet af lovgivning om finansielle produkter
 • UCITS 4 - større frihed til formueforvaltere, med mulige uheldige konsekvenser for investorerne
 • Investeringer i Indien på vej mod skattemæssig ligestilling?
 • Øget fokus på "treaty shopping" i Asien
 

Tilmeld e-nyheder

Få e-nyheder fra KPMG i din inbox
Tilmeld dig e-nyheder fra KPMG