Danmark

Oplysninger

  • Branche: Financial Services
  • Dato: 17-12-2012

Frontiers in Finance: Better data, efficient processes and lower costs 

Den finansielle sektor står efter den finansielle krise over for store udfordringer med den nuværende globale økonomi, sideløbende med voksende krav til regulatoriske forhold og kapital, og er samtidig nødt til at fokusere på at reducere omkostninger.

I denne udgave af frontiers in finance ser vi blandt andet på behovet for og vigtigheden af optimering af omkostninger i sektoren. Omkostningsstyring er en kompleks strategisk opgave, der kræver mange års fokus og den største udfordring er at bevare fokus på fremtidig vækst og fortjeneste i stedet for kortsigtet gevinst, således at kerneforretningen ikke lider skade.

 

Et stigende antal virksomheder erfarer, at netop deres kerneforretning udfordres af nye løsninger og at de derfor også er nødt til at gentænke deres forretningsmodel for at have en fremtidig eksistensberettigelse. En øvelse der er svær for mange virksomheder, for hvordan defineres morgendagens forretningsmodel og hvordan overføres den eksisterende kerneforretning succesfuldt til morgendagens vækstplatform.

 

Den finansielle lovgivning stiller en række krav til ledelsen i de finansielle virksomheder. Der er både individuelle og kollektive krav, der skal være opfyldt både ved indtræden i bestyrelsen og løbende i bestyrelsens arbejde. Bestyrelsen har pligt til løbende at vurdere, om den samlede bestyrelse besidder den nødvendige viden og erfaring til at sikre en forsvarlig drift af virksomheden og håndtering af dens risici. Dette betyder, at bestyrelserne i de finansielle virksomheder står over for en særdeles udfordrende tid. Det bliver spændende at følge udviklingen.

 

kontakt os

kontakt os

Ole Karstensen
Partner
Telefon: 73 23 33 35
okarstensen@kpmg.dk

 

 

Lars Rhod Søndergaard
Partner
Telefon: 73 23 36 56
lsoendergaard@kpmg.dk

Tilmeld e-nyheder

Få e-nyheder fra KPMG i din inbox
Tilmeld dig e-nyheder fra KPMG