Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Audit, Finansiel regnskabsrapportering, IFRS-forhold
  • Type: Rapporter og undersøgelser
  • Dato: 22-07-2013

Illustrativ IFRS-årsrapport 2013 for Industri C A/S 

KPMG har udarbejdet en Illustrativ IFRS-årsrapport for en ikke-børsnoteret virksomhed i regnskabsklasse C (stor), som aflægger sin første IFRS-årsrapport.

KPMG har udarbejdet en Illustrativ IFRS-årsrapport for en ikke-børsnoteret virksomhed i regnskabsklasse C (stor), som aflægger sin første IFRS-årsrapport.

 

Årsrapporten er baseret på en fiktiv produktionsvirksomhed og kan derfor ikke anses for dækkende for alle virksomheder og alle regnskabsmæssige forhold/situationer i en IFRS-årsrapport, men er baseret på de konkrete forhold, der er forudsat ved udarbejdelsen.

 

Eksempelregnskabet er baseret på mere simple forudsætninger end vores illustrative IFRS-årsrapport 2013 for Industri D A/S. Vi henviser til denne publikation vedrørende mere komplekse forhold.

 

Eksempelregnskabet opfylder alle IFRS'er som godkendt af EU, der gælder for regnskabsaflæggelse for 2013 for en virksomhed, der har kalenderårsregnskab, og de særlige danske oplysningskrav for en virksomhed i regnskabsklasse C (stor) i henhold til IFRS-bekendtgørelsen.

 

Den illustrative IFRS-årsrapport er udarbejdet på baggrund af vedtagne IFRS- og IAS-standarder, IFRIC samt SIC pr. 31. maj 2013.

 

Ud over den illustrative del med forklaringsnoter indeholder publikationen følgende appendiks:

 

  • Appendiks 1 med en oversigt over og kommentarer til obligatoriske undtagelser i IFRS 1
  • Appendiks 2 med en oversigt over og kommentarer til frivillige lempelsesmuligheder i IFRS 1
  • Appendiks 3 indeholder en udvidet redegørelse for den regnskabsmæssige effekt af overgangen til IFRS med eksempler, som ikke er inkluderet i selve det illustrative IFRS-regnskab
  • Appendiks 4 indeholder en oversigt over de væsentligste forskelle mellem IFRS og årsregnskabsloven.

 

Årsrapporten skal printes 2-sidet for at opnå det korrekte format.

 

Kontakt os

Kontakt os

Michael Sten Larsen
Statsaut. revisor
Telefon: +45 73 23 36 96
mslarsen@kpmg.dk

Tilmeld e-nyheder

Få e-nyheder fra KPMG i din inbox
Tilmeld dig e-nyheder fra KPMG