Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Audit, Finansiel regnskabsrapportering, IFRS-forhold
  • Dato: 17-12-2012

IFRS 7 – Oplysninger om finansielle instrumenter i praksis 

Publikationens formål er at virke til inspiration for ikke-finansielle virksomheder, der udarbejder årsregnskab efter IFRS. Publikationen beskriver oplysningskravene i IFRS 7 og illustrerer disse ved hjælp af eksempler fra årsrapporter fra danske og udenlandske virksomheder. Det er hensigten, at publikationen kan give et overblik over standardens oplysningskrav og give et indblik i den nuværende praksis.

Eksemplerne er baseret på en gennemgang af årsrapporterne for 2011 for ca. 50 børsnoterede virksomheder. De gennemgåede årsrapporter omfatter danske og udenlandske ikke-finansielle virksomheder med hovedvægt lagt på de udenlandske årsrapporter.

 

Publikationen omhandler de nuværende oplysningskrav efter IFRS 7 med de ændringer, som var godkendt af EU med virkning 1. januar 2012. Derudover indeholder publikationen de foreslåede ændringer til IFRS 7 vedrørende modregning samt konsekvensen for IFRS 7 som følge af udstedelsen af IFRS 9 Finansielle Instrumenter.

 

Kontakt os

Kontakt os

Hans Peter Lindegård Buhrkal
statsaut. revisor
Telefon: 73 23 39 21
hpbuhrkal@kpmg.dk

Tilmeld e-nyheder

Få e-nyheder fra KPMG i din inbox
Tilmeld dig e-nyheder fra KPMG